Minunile Maicii Domnului – Minunea 2

MINUNEA 2
SCARA LA CERURI

Patriarhul Iacob a pornit într-o călătorie, pe un drum de 60 km spre Mesopotamia. Iată ce aflăm în această privinţă din Sfânta Scriptură: ,,Ajungând însă într-un oarecare loc, a rămas acolo pentru noapte, căci asfinţise soarele. Şi luând una din pietrele locului şi punându-şi-o căpătâi, s-a culcat în locul acela. Şi a avut un vis(*). Iată, o scară era sprijinită pe pământ, al cărei vârf atingea cerul; iar îngerii lui Dumnezeu se suiau şi se pogorau pe ea. Şi iată că Domnul stătea drept în vârful ei şi a zis: Nu-ţi fie teamă! Eu sunt Domnul, Dumnezeul lui Avraam, părintele tău, şi Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care dormi ţi-l voi da ţie şi urmaşilor tăi. Urmaşii tăi vor fi ca pulberea vântului; te vei întinde la apus şi la răsărit, la miazănoapte şi la miazăzi, şi-ntru tine se vor binecuvânta toate neamurile(**) pământului, şi-ntru urmaşii tăi. Iată, Eu cu tine sunt şi te voi păzi oriunde vei merge; te voi întoarce în ţara aceasta şi nu te voi părăsi până nu voi plini toate câte ţi-am spus” (FACERE 28,11-15).

(*)[Acest episod, al visului lui Iacob, sinteză a tradiţiilor iahvistă şi sacerdotală, îşi propune să ateste Betelul ca topos sacru, punct de comunicare între pământ şi cer. În viziunea patristică, scara lui Iacob este simbolul prezenţei proniatoare a lui Dumnezeu în lume, El păstrându-Şi, în acelaşi timp, transcendenţa, dar şi prefigurarea Întrupării Fiului lui Dumnezeu, Care S-a pogorât prin ,,poarta cerului”. Într-un colind românesc: ,,Pe o sacră de argint / Se coboară Domnul Sfânt”, scara fiind simbol al Maicii Domnului. În mistica răsăriteană (Sfântul Ioan Scărarul), scara lui Iacob este şi simbol al urcuşului duhovnicesc pe treptele sfintelor desăvârşiri, aşa cum poate fi contemplat în reprezentarea iconografică de pe biserica mânăstirii Suceviţa].

(**)[Neamurile = aici, cu înţelesul: familiile, triburile, clanurile].

Scara întărită între cer şi pământ, preînchipuia Întruparea Domnului nostru Iisus Hristos, ca Om din pururea Fecioara Maria. Cel ce vorbea şi binecuvânta de deasupra scării, era Dumnezeu Care Se va întrupa şi Care a fost pe pământ cu Trupul, în ceruri cu Dumnezeirea şi împărăţeşte pururea cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. Îngerii care se suiau şi se coborau pe scară, preînchipuiau pe ,,îngerii trupeşti” care după Învierea, Înălţarea la ceruri şi şederea lui Hristos de-a dreapta Tatălui se suiau cu duhul la Dumnezeu Tatăl şi coborau la pământeni cu binecuvântări divine, aceştia fiind sfinţii.

Scara aceasta văzută de Iacob era o icoană a mai înaintei închipuiri a Întrupării Domnului nostru Iisus Hristos şi a Naşterii Sale din Preasfânta Fecioara Maria. Aceasta Genealogia Mântuitorului) ieşind din seminţia lui Iacob, avea a se pogorî ca pe nişte trepte din strămoşescul neam începând de la Adam şi continuând până la Iosif, logodnicul şi Maica Preacurată (LUCA 3,23-38).

Biserica lui Dumnezeu de pretutindeni, cunoscând acestea o laudă pe Preasfânta de Dumnezeu Născătoare şi pururea Fecioara Maria, prin rugăciuni şi mai ales cântări, astfel:

-”Bucură-te scara cerului pe care S-a coborât Dumnezeu…
Bucură-te podul, care trece pe cei de pe pământ la cer…
Bucură-te, ceea ce ai împreunat fecioria cu naşterea…
Bucură-te, ceea ce din fecioare, numai tu singură una ai fost bună hrănitoare de Prunc.
Bucură-te, Maică pururea Fecioară”.

BIBLIOGRAFIE:
1. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ, EDIŢIE JUBILIARĂ A SFÂNTULUI SINOD; Tipărită cu binecuvântarea şi prefaţa Prea Fericitului Părinte TEOCTIST, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române; VERSIUNE DIORTOSITĂ DUPĂ SEPTUAGINTA, REDACTATĂ ŞI ADNOTATĂ DE BARTOLOMEU VALERIU ANANIA, ARHIEPISCOPUL CLUJULUI; Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române; BUCUREŞTI – 2001;
2. MĂNDIŢĂ, Protosinghel Nicodim – MINUNILE MAICII DOMNULUI – tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Părinte GALACTION, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului; EDITURA AGAPIS; BUBUREŞTI – 2001.

de Preot prof. Gheorghe-Radu Sălăgian – Parohia Ortodoxă Română Micula Nouă cu filia Bercu Nou şi Şcoala cu clasele I-VIII “Avram Iancu”, Satu-Mare

Sursa: Calauza Ortodoxa

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s