Siluan Popescu: Întru Adormire lumea nu ai părăsit

Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioşilor Lui.

Mare sărbătoare este astăzi pentru noi creştinii ortodocşi căci Mama lui Dumnezeu şi Mama noastră trece de pe pământ la cer pentru a fi mai aproape de fiecare din noi şi a mijloci cu mai multă putere la Fiul Său. Am spus că este zi de mare bucurie pentru noi creştinii ortodocşi pentru că nu toţi cei care se declară creştini sărbătoresc astăzi. Cei mai mulţi dintre cei care nu sărbătoresc susţin că fac aceasta pentru că evenimentele pe care noi le sărbătorim astăzi nu sunt relatate în Scriptură şi că doar ce este scris în Scriptură este vrednic de o cinstire specială din partea creştinilor. Desigur, această concepţie este greşită deoarece chiar în Scriptură găsim scris, în Evanghelia Sfântului Ioan: „Dar sunt şi alte multe lucruri pe care le-a făcut Iisus şi care, dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că lumea aceasta n-ar cuprinde cărţile ce s-ar fi scris.” (21,25). Dacă aşa stau lucrurile cu viaţa şi învăţătura  Mântuitorului credem că putem afirma acelaşi lucru şi în ceea ce o priveşte pe Maica Domnului. În plus, noi nu îl cinstim doar pe Mântuitorul Iisus Hristos ci şi pe toţi oamenii care i-au fost apropiaţi, i-au fost prieteni, oameni pe care El însuşi i-a cinstit; între aceştia Mama Sa având întâietate.

Dar, dacă evenimentele pe care le sărbătorim nu sunt relatate în Scriptură, de unde ştim ce s-a întâmplat? Din relatările contemporanilor, din relatările istoricilor, care au ajuns până la noi, dar mai ales din alcătuirile pe care le auzim la slujbă. Spunea în sensul acesta părintele Teofil Părăian că noi, la biserică, „ne rugăm învăţând şi învăţăm rugându-ne”. Aşadar, trebuie să fim foarte atenţi la ceea ce se spune la slujbă şi să medităm asupra lucrurilor acestora. De aceea preoţii şi cei care citesc la strană au datoria de a citi rar, clar şi tare.

Să vedem acum ce am fi putut afla din alcătuirile de slujbă.

„Toată firea pământenilor să dănţuiască că iată Fecioara, fiica lui Adam, la cer se mută.” (Stihoavna vecerniei). Aflăm de aici că Maica Domnului a fost Fecioară întreaga viaţă şi rămâne Fecioară în veşnicie şi mai aflam că este fiica lui Adam, adică un om ca noi toţi, iar mutarea sa la cer este prilej de mare bucurie pentru tot pământul. Este prilej de bucurie chiar şi pentru cei care nu vor astăzi să se bucure, pentru că mijlocirea Maicii Domnului la Fiul Său îi cuprinde şi pe ei. În continuare citim „Cu aripi ca pe nori ridicându-se vulturii Cuvântului cei sus zburători, în Ghetsimani s-au adunat, Fecioară, vrând să te întâmpine pe tine ducându-te la cer.” (Utrenie, cântarea 6), iar Icosul ne spune: „Pentru aceasta şi toată ceata Apostolilor a alergat adunându-se de la margini. Că nori s-au arătat fără veste răpindu-i pe dânşii, şi au stătut înaintea Maicii şi a Fiului.” Aşadar Maica Domnului moare, se mută de pe pământ la cer iar la înmormântarea ei toţi apostolii sunt aduşi în chip minunat fiind purtaţi pe nori de la locul de propovăduire al fiecăruia până în satul Ghetsimani. Minunea aceasta avea să anunţe o minune şi mai mare căci putem citi în continuare: „Întru mutarea ta, Maica lui Dumnezeu, trupul cel prea desfătat şi de Dumnezeu primitor, oştile îngereşti, cu prea sfinţite aripi, cu frică şi cu bucurie l-au acoperit.” „Petrecut-au cetele celor fără trup în Sion dumnezeiescul tău trup cel ce mergea la cer.” „Riducatu-s-a trupul din mormânt şi ne-a rămas, Fecioară curată, binecuvântarea ta” căci „după ce ai murit, te-ai sculat, cu Fiul tău în veci vieţuind”.

Iubiţi credincioşi, azi nu prăznuim doar Adormirea Maicii Domnului ci, după cum aţi văzut că ne spune slujba, şi învierea şi înălţarea Maicii Domnului. Azi sunt Paştile şi Înălţarea Maicii Domnului. Le avem pe toate într-o zi şi de aceea putem spune cu siguranţă că azi prăznuim cea mai importantă sărbătoare a Maicii Domnului. Întreaga viaţă pământească a Maicii Domnului a culminat cu Adormirea, Învierea şi Înălţarea ei. Sunt multe alte minuni ce au însoţit Adormirea Maicii Domnului dar eu mă opresc cu relatările aici pentru a vă stârni curiozitatea celor ce încă nu le cunoaşteţi, pentru a vă determina să citiţi cuvintele de la Adormirea Maicii Domnului din sinaxar, din Proloage şi din Vieţile Sfinţilor, cărţi care nu ar trebui să vă lipsească din casă.

Moartea fiecăruia dintre noi nu este altceva decât încununarea întregii noastre vieţi. Pentru adevăratul creştin moartea nu poate fi decât prilej de bucurie atât pentru el cât şi pentru cei ce îl iubesc. Noi suntem trişti când moare cineva apropiat deoarece nu avem certitudinea vieţii lui fericite dincolo de moarte şi pentru că nu mai putem să comunicăm cu el. Mântuitorul a vrut ca nimeni să nu fie trist la Adormirea Maicii Sale şi de aceea a cistit-O cu minuni care să-i încredinţeze pe toţi de marea fericire a Maicii Sale în veşnicie cât şi de faptul că, deşi se ridică cu trupul la cer, este mai aproape de noi toţi. Dacă înainte de adormire Maica Domnului putea fi văzută doar de cei care mergeau în satul Ghetsimani, şi să ştiţi că au fost sfinţi care au vrut să meargă să o vadă şi nu au putut, acum ea se poate arăta într-o clipă oricăruia dintre noi şi sunt foarte mulţi sfinţi care s-au învrednicit să o vadă pe Maica Domnului când încă erau pe pământ.

Maica Domnului este împărăteasa a toată făptura, este mai cinstită decât heruvimii şi decât serafimii. Şi pentru că spuneam că Adormirea este încununarea întregii vieţi a Maicii Domnului să ne oprim puţin asupra ei ca să vedem de ce s-a învrednicit de o asemenea cinste.

Înainte de toate Maica Domnului a fost un copil dorit, mult dorit. Sfinţii şi drepţii Ioachim şi Ana s-au ostenit în post şi rugăciuni ca Dumnezeu să le dăruiască copil. Să ştiţi că acest lucru este foarte important. Copii vin în lumea aceasta cu predispoziţii create de faptele părinţilor. Ce bine ar fi dacă creştinii cu familie ar ţine posturile aşa cum se cuvine şi le-ar folosi ca prilejuri de a cere de la Dumnezeu copii buni! Copiii nedoriţi vin în lumea aceasta cu o frică accentuată de moarte. De cele mai multe ori nu găsesc aşa uşor ca şi ceilalţi un sens al vieţii. Sunt cei mai predispuşi la depresie. În timp ce în vieţile oamenilor de excepţie, în vieţile sfinţilor, de foarte multe ori citim că ei au venit în lume ca urmare a rugăciunilor părinţilor. Gândiţi-vă acum la sfântul Nicolae care pentru cinstirea Maicii Domnului l-a pălmuit pe Arie: citim în acatistul său că sugea doar de la sânul drept al maicii sale. Asta ne arată că deşi nu avea raţiunea dezvoltată Duhul Sfânt era prezent în el şi lucra minuni încă sugar fiind. Cu siguranţă venirea sa pe lume a fost dorită şi pregătită de părinţii săi cu posturi şi rugăciuni.

Apoi Maica Domnului a fost dusă la templu de la vârsta de trei ani. Care este echivalentul templului în zile noastre? Mânăstirea! Am putea spune că Maica Domnului a fost crescută la mănăstire de la trei până la 15 ani. A crescut în atmosferă liniştită, departe de vorbele vulgare, înconjurată de cântări dumnezeieşti, lucrând şi învăţând toate pentru Dumnezeu. Avem multe de învăţat de aici. În primul rând să înţelegem că mânăstirea este tinda raiului, este poarta cerului. Că este locul în care sunt adunaţi oameni hotărâţi să se sfinţească. Să avem conştiinţa că aici, la mănăstire, Maica Domnului poate fi orice om de lângă noi. Să respectăm atunci acest loc printr-o ţinută corespunzătoare! Să nu aducem goliciunea oraşului la mănăstire. Îi aud pe mulţi scuzându-se că este foarte cald. Dar acestor părinţi care umblă îmbrăcaţi în negru cu haine lungi până în pământ nu le este cald? Şi ei umblă aşa tot timpul. Ei cum de nu mor de cald? Ce aţi zice dacă i-aţi vedea într-o zi pe toţi în pantaloni scurţi în curtea mânăstirii sau pe maici cu fuste deasupra de genunchi? Când venim în casa lui Dumnezeu trebuie să respectăm Stăpânul casei şi pe casnicii Lui. E căldură mare, aşa este! Dar este şi nesimţire duhovnicească şi proastă creştere foarte mare din partea unora atât femei cât şi bărbaţi!

La vârsta de 15 ani, ne spune Tradiţia, Maica Domnului a acceptat întruparea Fiului lui Dumnezeu. Mare smerenie i-a trebuit şi mult curaj! Maica Domnului a ştiut că aproape nimeni nu o va crede că a zămislit de la Duhul Sfânt. A ştiut ocările care urmau să vină asupra ei. Nici măcar dreptul Iosif nu a crezut-o! A fost nevoie de intervenţia îngerului ca Iosif să creadă. Avea doar 15 ani şi şi-a asumat să crească un copil singură! Ea nu avea de unde să ştie că Iosif nu o va părăsi. S-a încrezut cu totul în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Marea ei smerenie se vede şi din faptul că niciodată nu şi-a dezvăluit taina, în timp ce noi cum ne cinsteşte Dumnezeu cu câte un dar abia aşteptăm să ne lăudăm la toată lumea. Dar Dumnezeu ne mai învaţă ceva foarte important şi anume că femeia este aptă pentru reproducere la vârsta de 15 ani. Dumnezeu, care este cu desăvârşire bun în tot ceea ce lucrează, nu putea să forţeze firea Maicii Domnului spre ceva ce nu era pregătită. Aşadar, este firesc ca fetele de 16 ani să fie mame! Dacă nu era aşa, mai aştepta Mântuitorul nu ştiu câţi ani până să se întrupeze. Ce face însă societatea noastră cu aceşti tineri? În loc să accepte învăţătura Bisericii care ne spune că Taina Cununiei exact spre aceasta a fost dată ca să ferească neamul omenesc de desfrânare şi să îi îndemne pe cei care nu se pot abţine de la viaţa sexuală să se căsătorească şi să facă copii, îi învaţă aşa zis-a educaţie sexuală. Îi învaţă că relaţiile sexuale sunt bune dar efectul firesc al lor, venirea copiilor pe lume, trebuie planificat. Poate avem şi noi ceva de învăţat de la etnia romă. Sunt multe aspecte sub care trebuie să îi ajutăm să se civilizeze dar, în ceea ce priveşte căsătorirea devreme a copiilor ar fi bine să le respectăm şi să apreciem tradiţia. Să nu uităm că înainte vreme şi la noi femeile se măritau mai tinere. Străbunica spre exemplu ştiu că s-a măritat la 16 ani şi sigur nu a fost o excepţie. A făcut zece copii şi i-a crescut pe toţi deşi nu avea înlesnirile pe care le are societatea de acum. Să nu mai punem necesităţile materiale deasupra urmării voii lui Dumnezeu căci El ne-a promis îndemnându-ne: „căutaţi mai întâi împărăţia cerurilor şi toate acestea se vor adăuga vouă” „căci ştie Tatăl vostru cel ceresc cele ce aveţi nevoie mai înainte să le cereţi voi de la El”.

Smerenia Maicii Domnului o putem observa şi din episodul evanghelic în care ni se istoriseşte că Mântuitorul a rămas la Templu şi Maica Domnului şi dreptul Iosif îl căutau îngrijoraţi. Şi când L-au găsit Maica Domnului a spus „Tatăl tău şi eu te căutam”. Era clar pentru Maica Domnului că înaintea lui Dumnezeu ea este mai mare decât dreptul Iosif dar asta nu s-a văzut deloc în relaţia dintre ei. Întotdeauna i-a acordat dreptului Iosif cinstea cuvenită capului de familie. Nu a spus „Eu şi tatăl tău te căutam…” ci „Tatăl tău şi eu…”. Ce frumos ar fi dacă toţi am ştii să-i ridicăm pe cei din jurul nostru aşa cum făcea Maica Domnului şi cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel: „în cinstire unii altora daţi-vă întâietate”.

Iubiţi credincioşi ar mai fi foarte multe de spus despre măreţia Maicii Domnului dar nu voi mai aminti decât un lucru. Azi aţi auzit citindu-se evanghelia tânărului bogat. Acesta a aflat de la Mântuitorul că primul lucru pe care trebuie să îl faci dacă vrei să te desăvârşeşti este să renunţi la averi. Atenţie!, ca să te desăvârşeşti, nu ca să te mântuieşti. De mântuit te poţi mântui şi bogat fiind deşi şi aceasta este foarte greu. Prin urmare, dacă vrem să fim desăvârşiţi, dacă vrem să urmăm Maicii Domnului, trebuie să îmbrăţişăm nu numai fecioria ci şi sărăcia, iar cu acestea să călătorim mereu spunând precum Maica Domnului la Întruparea Mântuitorului „Fie mie după cuvântul tău!”, ascultători făcându-ne până la moare, fie că va fi una de cruce, fie că va fi o slăvită adormire.

Dumnezeu să ne ajute!

Siluan Popescu

Sursa: CUVÂNT ORTODOX

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s