Părintele Dumitru Stăniloae: Taina Sfintei Treimi în general. 2. Sfânta Treime, baza mântuirii noastre

Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1

Partea I, Învățătura creștină ortodoxă despre Dumnezeu

III Sfânta Treime, structura supremei iubiri

A. Taina Sfintei Treimi în general

 

 2. Sfânta Treime, baza mântuirii noastre

   Mântuirea și îndumnezeirea ca operă de ridicare a oamenilor care cred în comuniunea intimă cu Dumnezeu nu e decât extinderea relațiilor afectuoase dintre Persoanele divine la creaturile conștiente. De aceea Treimea Se revelează în mod esențial în opera mântuirii și de aceea Treimea e baza mântuirii. Numai existând un Dumnezeu întreit, Una din Persoanele dumnezeiești – și anume, Cea Care Se află într-o relație de Fiu față de alta și poate rămâne în această relație afectuoasă de fiu și ca om – Se întrupează, punând pe toți frații Săi întru umanitate în această relație de fii față de Tatăl ceresc sau pe Tatăl Său în relație de Părinte cu toți oamenii. Sfântul Ioan Damaschin spune: „Întruparea e modul unei a doua subzistențe, acomodată numai Fiului cel Unul Născut și Cuvântului, ca să rămână neschimbată proprietatea Lui personală”[1] sau ca să rămână și ca om în relația de Fiu cu Tatăl.

Sfântul Grigorie de Nazianz zice: „Împăcați-vă cu Dumnezeu (2 Cor. 5, 20) și Duhul nu-L stingeți (1 Tes. 5, 19); mai bine zis, Hristos să Se împace cu voi și Duhul să vă lumineze. Iar dacă voi persistați în vrajbă, noi ne păstrăm Treimea și vom fi mântuiți în Treime.”[2]

Prin Fiul întrupat, intrăm în comuniune filială cu Tatăl, iar prin Duhul, ne rugăm Tatălui sau vorbim cu El ca niște fii. Căci Duhul Se unește cu noi în rugăciune. „Duhul este Cel în Care ne rugăm și prin Care ne rugăm”. „Iar aceasta nu înseamnă nimic altceva decât că Același Își aduce Lui Însuși rugăciunea și închinarea.”[3] Dar această rugăciune ce o aduce Duhul, în noi, Lui Însuși, o aduce în numele nostru, iar în ea suntem antrenați și noi. El Se identifică prin har cu noi, ca noi să ne identificăm prin har cu El. Duhul elimină prin har distanța între eu-ul nostru și Eu-ul Lui, creând prin har, între noi și Tatăl, aceeași relație pe care El o are după ființă cu Tatăl și cu Fiul. Dacă în Fiul întrupat am devenit fii prin har, în Duhul dobândim conștiința și îndrăznirea de fii.

Fiul, întrupându-Se, Își mărturisește și ca om dragostea de Fiu față de Tatăl, dar o dragoste ascultătoare; sau Îl revelează oamenilor pe Tatăl, ca aceștia să-L iubească întocmai ca pe Tatăl. Totodată, Tatăl mărturisește Fiului, în calitatea Acestuia de Fiu întrupat și, prin El, nouă, iubirea Sa de Tată. Iar Duhul Sfânt spiritualizează umanitatea asumată de Fiul, .îndumnezeind-o sau făcând-o aptă de participarea la iubirea Ipostasului divin al Fiului față de Tatăl Lui. Revelarea Treimii, prilejuită de întruparea și activitatea pe pământ a Fiului, nu e decât o atragere a noastră după har sau prin Sfântul Duh – în relația filială a Fiului cu Tatăl. Actele de revelare ale Treimii sunt acte mântuitoare și îndumnezeitoare, sunt acte de ridicare a noastră în comuniunea cu Persoanele Sfintei Treimi. De aceea, Sfinții Părinți iau toate divezile pentru Sfânta Treime din opera de mântuire realizată în Hristos.

Un dumnezeu monopersonal nu ar avea în sine iubirea sau comuniunea eternă în care să voiască să ne introducă și pe noi. El sau nu s-ar întrupa, ci ne-ar trimite o învățătură cum să trăim în mod drept; sau, dacă s-ar întrupa, nu s-ar așeza ca om într-o relație cu Dumnezeu ca și cu o Persoană deosebită, ci și-ar da și ca om conștiința că e suprema realitate; iar conștiința aceasta sau ar da-o tuturor oamenilor, sau s-ar înfățișa pe sine și în calitate de om lipsit de smerenia omului în relația cu Dumnezeu, ca și cu unul care nu e ipostasul propriu, ci un ipostas deosebit. Dar în Hristos suntem mântuiți întrucât în El avem relația dreaptă și intimă cu Dumnezeu. În Hristos, suntem mântuiți întrucât în El și din El avem toată înălțimea și toată smerenia, toată căldura comuniuniiși păstrarea veșnică a fiecărei persoane. Hristos e Fiul egal în ființă cu Tatăl, dar în relație de Fiu față de Tatăl și, în același timp, Omul Care Se roagă și Se jertfește Tatălui pentru frații Săi întru umanitate, învățându-i și pe ei să se roage și să se jertfească.

Un dumnezeu întrupat care n-ar fi Fiul unui Tată nu s-ar menține ca persoană prin relația față de altă persoană egală cu ea. Umanitatea asumată de el s-ar scufunda în el ca într-un abis impersonal, neparticipând la iubirea Fiului față de Tatăl.

Alte articole despre Dumnezeu:

Părintele Dumitru Stăniloae: Taina Sfintei Treimi în general. 1. Implicarea Sfintei Treimi în iubirea divină.

Părintele Dumitru Stăniloae: Taina Sfintei Treimi în general. 3. Reflexe ale Sfintei Treimi în creație.

Sfântul Ioan Gură de Aur: Cuvânt la Sfânta Treime

Semnificatia spirituala a icoanei Sfânta Treime a lui Andrei Rubliov

Părintele Dumitru Stăniloae: Purcederea Sfântului Duh din Tatăl și relația Lui cu Fiul 1. Treimea Persoanelor, condiție a deplinului Lor caracter personal și a comuniunii depline

Părintele Dumitru Stăniloae: Purcederea Sfântului Duh din Tatăl și relația Lui cu Fiul 2. Treimea Persoanelor, condiție a menținerii distincte a Persoanelor în comuniune. Contrazicerea ei prin Filioque.

Părintele Dumitru Stăniloae: Purcederea Sfântului Duh din Tatăl și relația Lui cu Fiul 3. Treimea Persoanelor divine, condiția unei depline bucurii a Fiecăreia de Celelalte

Părintele Dumitru Stăniloae: Biserica, trupul tainic al Domnului în Duhul Sfânt. Pogorârea Duhului Sfânt și începutul Bisericii

MITROPOLITUL IEROTEI DE NAVPAKTOS: O TEOLOGHISIRE PATRISTICĂ LA PRAZNICUL CINCIZECIMII

 


[1] Contra Jacobitas, P.G. 94, col. 1364 A.

[2] Oratio XXX, Theol. IV, P.G. 36, col. 104 B.

[3] Oratio  XXXI, Theol. IV, P.G. 36, col. 145 C.

Anunțuri

O părere la “Părintele Dumitru Stăniloae: Taina Sfintei Treimi în general. 2. Sfânta Treime, baza mântuirii noastre

  1. Pingback: Părintele Dumitru Stăniloae: Taina Sfintei Treimi în general. 2. Sfânta Treime, baza mântuirii noastre – Pshihoterapia Ortodoxa

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s