Preot prof. Gheorghe-Radu Sălăgian: BIBLIA sau Sfânta Scriptură – Studiu aprofundat (VII)

BibliaPărintele Gheorghe-Radu Sălăgian

INTRODUCERE LA PENTATEUH – PARTEA I

1. Prima și cea mai importantă parte a Vechiului Testament, pe care Evreii o numesc TORA = LEGE, își trage numele biblic din două cuvinte grecești:PENTE = CINCI și TEUHOS = CARTE; așadar, Pentateuhul înseamnă CELECINCI CĂRȚI, adică denumirea generică a scrierilor care îl alcătuiesc: FACEREA sau GENEZA, pentru că-n ea sunt relatate crearea lumii și a neamului omenesc; IEȘIREA sau EXODUL, adică istorisirea eliberării poporului ales din robia egipteană; LEVITICUL (referințe asupra funcțiilor preoțești exercitate de tribul leviților); NUMERELE (numărătoarea sau recensământul făcut asupra poporului evreu în pustie) și DEUTERONOMUL (ceea ce se traduce tot din grecește ,,A doua Lege,, , o relatare și detalierea Legii primite de Moise în muntele Sinai). Toate acestea au alcătuit la început o singură carte; împărțirea a fost făcută în secolul III î.Hr. de către traducătorii Septuagintei, fără însă ca prin aceasta să se fi știrbit ceva din unitatea operei [BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ, EDIȚIE JUBILIARĂ A SFÂNTULUI SINOD…; pag. 19].

2. Întregul text al Pentateuhului îl atestă pe Moise drept autor, iar Biserica, în deplină concordanță cu tradiția și școlile rabinice, a omologat această atestare încă din era apostolică. Ea se întemeiază cu precădere pe faptul că Însuși Mântuitorul Iisus Hristos îl prezintă pe Moise ca drept autor al Legii: ,,Oare nu Moise v-a dat Legea?,, (IOAN 7,19; ,,…toate cele scrise despre Mine în Legea lui Moise…,, (LUCA 24,44). Tot astfel, Sfinții Evangheliști: ,,Și când s-au împlinit zilele curățirii lor după Legea lui Moise…,, (LUCA 2,22); ,,…căci Legea prin Moise s-a dat…,, (IOAN 1,17); ,,L-am aflat pe Acela despre Care a scris Moise în Lege,, (IOAN 1,45). De asemenea, Sfântul Apostol Pavel, propovăduindu-L pe Hristos la Roma, în lanțuri, se străduia ,,ca și din Legea lui Moise, și din prooroci să-i încredințeze despre Iisus,, (FAPTELE APOSTOLILOR 28,23); tot el mărturisește: ,,Într-adevăr, Moise scrie despre dreptatea care vine din Lege,, (ROMANI 10,5). Cât despre Sfinții Părinți, atât răsăriteni cât și apuseni, ei sunt unanimi în a recunoaște originea mozaică a Pentateuhului. Din afara Bisericii se cer menționate cel puțin două nume de mare autoritate culturală: acela al lui Filon de Alexandria și acela al lui Iosif Flaviu, ambii din secolul I d.Hr., care-l atestă pe Moise nu numai ca autor al Pentateuhului, dar și ca receptacol al Rvelației divine [Idem].

3. De altfel, nimic nu l-ar fi împiedicat pe Moise să alcătuiască o astfel de operă monumentală. Arta scrierii era cunoscută cu cel puțin o mie de ani înaintea lui, nu numai la Babilonieni, dar și în Egipt, țara în care el s-a format încă din pruncie și din al cărei tezaur cultural va fi asimilat tot ceea ce putea să-și împroprieze un tânăr crescut și educat în mediu princiar. Înainte de a fi devenit un vas al descoperirilor dumnezeiești el era, desigur, un inițiat al intelectului, iar revelația s-a altoit pe o vastă experiență interioară, ceea ce avea să facă din el covârșitoarea personalitate pe careo cunoaștem. Conducător, legiuitor și profet prin excelență, Moise avea să rămână atât de viu în conștiința generațiilor, încât contemporanii lui Iisus erau ispitiți să-l creadă reînviat în uluitorul Nazarinean, ceea ce L-a făcut pe Acesta să se delimiteze în momentul schimbării la față: Moise era altcineva decât Iisus, mai mic decât El, dar prietenul cu care Domnul ședea de vorbă [Idem].

4. Lecturând Evanghelia Schimbării la Față a Domnului: ,,Iar la vreo opt zile după cuvintele acestea i-a luat pe Petru și pe Ioan și pe Iacob și S-au suit în munte ca să Se roage. Și a fost că pe când Se ruga, înfățișarea feței Sale a devenit alta și îmbrăcămintea Lui albă, strălucind. Și iată, doi bărbați vorbeau cu El; aceștia erau Moise și Ilie care, arătându-se întru slavă, vorbeau despre sfârșitul Său pe care avea să-l împlinească în Ierusalim,, (LUCA 9,28-31) [Ibidem; pag. 1532-1533], constatăm originea mozaică a Pentateuhului, precum și faptul că Moise nu poate fi confundat cu Domnul nostru Iisus Hristos și nici invers.

5. În ciuda atâtor atestări, originea mozaică și, deci, autenticitatea Pentateuhului este contestată de critica raționalistă occidentală. Militanții ei afirmă că în textul acestei opere pot fi identificate cel puțin patru documente sau tradiții diferite, produse cu mult în urma lui Moise și compilate în ceea ce se cheamă Pentateuhul. Primul și cel mai vechi document este numit IAHVISTIC, din pricină că în el este numit IAHVE; cel de-al doilea, ELOHISTIC, Îl numește pe Dumnezeu cu numele ELOHIM; al treilea, DEUTERONOMIC, ar fi o scriere independentă de primele patru cărți, alcătuită îndeosebi de preoți; în fine, CODUL SACERDOTAL, operă colectivă târzie, ale cărei fragmente, referitoare la cult, au fost împănate într-un text mai amplu, pe cale de constituire [Ibidem; pag. 19].

6. Această teorie, numită ,,a documentelor,, , începută moderat de Jean Astruc în 1753 și dezvoltată radical de Julius Wellhausen (+1918), a fost acreditată de majoritatea traducătorilor și editorilor biblici din zilele noastre. Din parte-ne, oricâte rezerve am avea față de ea, nu putem ignora câteva date reale, anume că în Cartea Facerii există două referate asupra Creației (1-2,4a și 2,4b-3,24), două tradiții împletite asupra potopului (6-8), două nuanțe ale legământului lui Dumnezeu cu Avraam (15 și 17), trei relatări asemenătoare asupra femeii arhetipale a lui Avraam (12,10-20; 26,1-11), precum și alte câteva locuri în care critica textuală pretinde a fi identificat paralelisme. Dacă însă asemenea date nu pot fi tăgăduite, aceasta nu înseamnă că ele se constituie în tot atâtea argumente pentru negarea paternității autoriale a lui Moise. Desigur, nimeni nu afirmă că textul Pentateuhului, așa cum îl avem noi astăzi, este aidoma cu manuscrisul autograf al autorului și că de-a lungul timpului nu vor fi intervenit unele schimbări, voluntare sau involuntare, datorate copiștilor. Dar de aici și până la negarea totală a autenticității e cale lungă. Dacă se admite, de exemplu, că Evanghelistul Luca și-a început scrierea prin consultarea a numeroase mărturii, scrise și orale, asupra unor evenimente petrecute cu numai câteva decenii în urmă, nu vedem de ce Moise nu a putut face același lucru asupra unor evenimente consumate în urmă cu secole și milenii, preluând mărturiile și compilându-le după criterii ce-i aparțin. Faptul că Deuteronomul are o limbă și un stil oarecum diferite de Facere poate fi ușor explicat prin aceea că el a fost cu cel puțin trei decenii mai târziu, răstimp în care autorul își poate schimba maniera de a scrie; Eminescu din SARA PE DEAL este altul decât cel din CE-ȚI DORESC EU ȚIE, DULCE ROMÂNIE, …etc., iar exemplele pot continua [Ibidem; pag. 19-20].

7. Radicalismul lui Wellhausen și al adepților săi (care nu sunt nici puțini și nici neînsemnați) poate presupune una din două atidudini fundamentale asupra Scripturii: a) a admite că textul biblic e de inspirație divină, dar a concepe Revelația ca pe un proces mecanic, un fel de dicteu verbal, ceea ce este o absurditate; b) a nu crede în caracterul revelat al Scripturii, și, prin urmare, în dimensiunea profetică a lui Moise, adică în capacitatea lui de a pre-vedea și a pre-zice viitoarea organizare a lui Israel în țara Canaanului, inclusiv epoca (eventuală) în care va deveni regat. Astfel, ar trebui spus, de pildă, că opera lui Isaia a fost scrisă după moartea lui Iisus, de vreme ce ea cuprinde tabloul aproape complet al Patimilor Domnului. Ca orice extremă, critica textuală raționalistă sfârșește în absurd [Ibidem; pag. 20].

8. Nu este mai puțin adevărat însă că în vremea din urmă bibliștii occidentali, probabil sătui de excesele predecesorilor, au început să adopte poziții din ce în ce mai moderate, permițând astfel reluarea, cu bună credință, a vechiului dialog dintre școlile biblice [Idem].

VA URMA

de Preot prof. Gheorghe-Radu Sălăgian – Parohia Ortodoxă Română Bercu Nou și Școala Gimnazială “Avram Iancu” Satu-Mare

Sursa: CALAUZA ORTODOXA

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s