Sfântul Ignatie Briancianinov: Apostolul zilei de 1 februarie din anul 1840

Sfantul Ignatie Briancianinov

Prin neurmatele judecăţi ale lui Dumnezeu, un oarecare monah a păşit în arena ispitelor.

În ziua intrării sale în aceasta, s-a citit din prima Epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru: Iubiţibr, nu vă miraţi de focul aprins întru voi spre ispitire, şi celelalte (I Pt. 4, 12).

Cu osebire, l-au izbit pe monah cuvintele trâmbiţate de Apostol: Vremea este a se începe judecata de la casa lui Dumnezeu.

Monahului, i s-a părut că aceste cuvinte fuseseră rostite anume pentru el.

Prin lucrarea din afară a oamenilor şi a demonilor, care sunt doar unelte oarbe ale dumnezeieştii Pronii, se săvârşeşte o judecată tainică, cea mai înaltă judecată: judecata lui Dumnezeu[1].

Dacă urmarea acestei judecăţi e pedepsirea, aceasta e urmarea dreptei judecăţi; iar dacă urmarea dreptei judecăţi e pedepsirea, aceasta e darea în vileag de către Dumnezeu a vinovăţiei omului.

Deci, în zadar mă socot drept, pedepsit pe nedrept, în zadar mă silesc, prin îndreptăţiri viclene, pe care eu însumi le recunosc în conştiinţa mea drept mincinoase, să mă dezvinovăţesc pe mine însumi şi să îi învinovăţesc pe oameni.

Tu, care te socoteşti pe tine însuţi drept!

Întoarce-ţi privirile minţii asupra păcatelor tale, care sunt necunoscute oamenilor însă cunoscute lui Dumnezeu şi vei mărturisi că judecăţile lui Dumnezeu sunt drepte, iar dezvinovăţirea ta este viclenie neruşinată. Cu supunere evlavioasă, înalţă slavoslovie lui Dumnezeu şi dă dreptate uneltelor pe care El le-a ales spre pedepsirea ta.

Pacea lui Hristos se va pogorî în inima ta.

Această pace te va împăca cu necazurile tale: cu lepădare de sine vei lăsa totul şi toate în voia lui Dumnezeu.

O singură grijă, şi numai una, va rămâne în tine: grija de a te pocăi în chip cât mai adânc şi mai lucrător, cu acea pocăinţă care strică vrăjmăşia dintre om şi Dumnezeu, ce îl împropriază pe om lui Dumnezeu.

Temeiul pocăinţei e recunoaşterea, recunoaşterea deplină a păcătoşeniei noastre.

 Sfântul Ignatie Briancianinov, Experienţe ascetice


[1] Iov, cap. I şi Iisus. Preacuviosul Macarie cel Mare, Cuvântul IV, cap. 7.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s