Sfântul Ignatie Briancianinov: Învăţătura despre plâns a Preacuviosului Pimen cel Mare

Sfantul Ignatie Briancianinov

Un frate l-a întrebat pe Avva Pimen ce lucrare se cuvine monahului să aibă. Avva a răspuns: „Avraam, când a intrat în pământul făgăduinţei, mormânt şi-a cumpărat lui şi, prin mormânt, a moştenit pământul făgăduinţei”. Fratele a întrebat: „Ce este mormântul?”. Avva a răspuns: „Locul plângerii şi al tânguirii”.

Şi următoarea spusă e a lui Avva Pimen: „Plânsul îndoită lucrare are: lucrează şi apără ce a lucrat”.

Fratele: „Ce să fac cu patimile mele, care mă tulbură?” Bătrânul i-a răspuns: „Să plângem din toate puterile înaintea bunătăţii lui Dumnezeu, până ce va face milă cu noi”.

Un frate l-a întrebat pe Avva Pimen: „Ce să fac cu păcatele mele?” Bătrânul a zis: „Cel ce voieşte a se izbăvi de păcatele care trăiesc în el prin plâns să se izbăvească de ele; şi cel ce voieşte să nu cadă iarăşi în păcate prin plâns să fugă de căderea în ele. Aceasta este calea pocăinţei, predanisită nouă de Scriptură şi Părinţi, care au zis: Plângeţi! Altă cale afară de plâns nu este”.

Trecând odată Avva Pimen prin Egipt, a văzut o femeie ce şedea lângă un mormânt şi plângând cu amar şi a grăit: „Dacă s-ar aduna la ea din toată lumea oameni spre a o mângâia, nu ar despărţi sufletul ei de plâns. Asemenea şi monahul trebuie să aibă mereu în sine plânsul”.

Odată, Preacuviosul Pimen trecea cu Avva Anuv prin părţile Diolchiei şi, văzând o femeie cumplit sfâşiată de durere şi plângând cu amar, s-au oprit ca să o asculte. După aceea, depărtându-se puţin, au întâlnit un trecător şi l-a întrebat pe el Sfântul Pimen: „Ce are femeia aceasta de plânge cu atâta amar?” Trecătorul a răspuns: „I-au murit soţul şi fiul, şi fratele”. Atunci Avva Pimen, întorcându-se către Avva Anuv, a grăit: „Zic ţie, că dacă nu va omorî omul toate voile trupului şi nu va agonisi plâns ca aceasta, nu poate fi monah: că toată viaţa monahului plâns este”.

A zis bătrânul: „Plânsul este cugetarea (lucrarea sufletească, nevoinţa sufletească) monahului. Dacă nu este plâns, cu neputinţă e a te păzi de neorânduială şi tulburare”. Eu am răspuns: „Când sunt în chilie, plânsul rămâne cu mine; dar dacă vine cineva la mine, de-acum nu îl mai am”. La aceasta, bătrânul a grăit: „Asta, fiindcă plânsul n-a devenit al tău, ci e ca luat cu împrumut”. L-am rugat să-mi lămurească tâlcul spuselor lui. Bătrânul a zis: „Dacă omul se va osteni din toate puterile să dobândească plânsul, îl află slujitor lui oricând voieşte”.

Un frate l-a întrebat pe Avva Pimen: „Către ce trebuie să fie aţintită luarea-aminte a celui ce se linişteşte în chilie?” Bătrânul a răspuns: „Eu mă asemăn unui om cufundat în mlaştină până la gât, care are pe grumaz o greutate şi strigă către Dumnezeu: miluieşte-mă!” „Miluieşte-mă!” – prin aceste cuvinte, se vădeşte plânsul înrădăcinat în suflet. Atunci când cunoaşte sporire, plânsul nu se poate îmbrăca în multă gândire şi multă grăire: el se mulţumeşte cu cea mai scurtă rugăciune cu putinţă, pentru a-şi arăta necuprinsa simţire duhovnicească.

Un frate l-a întrebat pe Avva Pimen despre lucrarea călugărească. Bătrânul a grăit: „Atunci când Dumnezeu ne va cerceta chemându-ne în veşnicie, ce ne va îngrijora?” Fratele a răspuns: „Păcatele noastre”. Bătrânul a zis: ,Aşadar, să intrăm în chiliile noastre şi, însingurându-ne în ele, să ne aducem aminte de păcatele noastre şi Domnul ne va asculta” (aici nu trebuie să ne gândim la aducerea aminte superficială, rece, de păcatele şi de păcătoşenia noastră, ci aducerea aminte unită cu pocăinţă şi cu plâns).

Când a adormit Avva Arsenie cel Mare, Sfântul Pimen, auzind vestea aceasta, a lăcrimat, grăind: „Fericit eşti, Avva Arsenie, că ai plâns pentru tine în această viaţă. Cel ce nu plânge aici va plânge veşnic. Cu neputinţă este omului să nu plângă – fie de bunăvoie aici, fie fară voie dincolo, în munci”.

Sfântul Ignatie Briancianinov, Experienţe ascetice

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s