Adevărul despre Eminescu

Avem adânca încrediţare că Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, în mila ei nesfârşită faţă de durerea şi umilinţa lui, i-a mijlocit mântuirea. Astfel, „gândurile ce au cuprins tot universul” revin la matca Ortodoxiei româneşti pe care, dincolo de toate pendulările căutătorului de absolut, Eminescu a iubit-o şi a apărat-o ca pe prima valoare a spiritualităţii neamului, întrupată în Biserica naţională.

Maica Benedicta – Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Eminescu între credinţă şi cunoaştere

Dosarul Eminescu

Eminescu urmărit de securitatea austro-ungară

Eminescu a fost victimă politică

Cauzele morții lui Eminescu

Eminescu, expresia supremă a neamului românesc

Apostolul Eminescu, fratele din închisoarea comunistă

Părintele Constantin Galeriu: Biografia Fiului lui Dumnezeu, biografia Blândului Nazarinean răstignit în conștiința lui Eminescu

Părintele Mitropolit Bartolomeu Anania: Drama divină a lui Hyperion

Violeta Ionescu: Mărturii inedite despre Eminescu ale acad. Zoe Dumitrescu Buşulenga

Maica Benedicta (Zoe Dumitrescu Buşulenga): Eminescu, între credinţă şi cunoaştere

Stelian Gomboș: Mihai Eminescu în viziunea Bisericii. Despre raportarea sa la învăţătura creştină.

Eminescu ne îndeamnă fără încetare să venim la Biserică

Părintele Mihail Daniliuc, Eminescu: Hai să ne călugărim, căci nu suntem făcuţi să trăim între lupi

Părintele Mihail Daniliuc: Eminescu, mereu surprinzător

Ioan Gându: Mihai Eminescu – stareț sufletesc și cultural universal (I)

Ioan Gându: Mihai Eminescu – stareț sufletesc și cultural universal (III)

Ioan Gându: Mihai Eminescu – stareț sufletesc și cultural universal (IV)

Părintele Mihail Daniliuc: La înmormântarea lui Eminescu

Părintele Mihail Daniliuc: Mihai Eminescu, afirmarea unității românești de veacuri

Maica Benedicta: Eminescu a iubit și a apărat Ortodoxia românească

Cărți:

Eminescu, Versuri lirice

Mihai Eminescu, Geniu pustiu

Mihai Eminescu, Sărmanul Dionis

Mihai Eminescu, Opere vol IX, Publicistica

Mihai Eminescu, Opere vol X, Publicistica

Mihai Eminescu, Opere vol XI, Publicistica

Mihai Eminescu, Opere vol XII, Publicistica

Mihai Eminescu, Opere vol XIII, Publicistica

Călin L. Cernăianu, Conjuraţia anti-Eminescu, 1

Călin L. Cernăianu, Conjuraţia anti-Eminescu, 2

Călin L. Cernăianu, Conjuraţia anti-Eminescu, 3-5

Călin L. Cernăianu, Conjuraţia anti-Eminescu, 6-9

Theodor Codreanu, Eminescu – drama sacrificării

Radu Mihai Crişan, Drumul Doinei. Arma cuvântului la Mihai Eminescu

Radu Mihai Crişan, Spre Eminescu

Radu Mihai Crişan, Testamentul politic al lui Mihai Eminescu

Radu Mihai Crişan, Da! Sunt reacţionar! Învierea Neamului întru Mihai Eminescu

Gheorghe Gavrilă Copil, Atentatul împotriva lui Eminescu

Zoe Dumitrescu Bușulenga, Eminescu – Creație și cultură

Zoe Dumitrescu Bușulenga, Eminescu – Orizontul cunoașterii

Zoe Dumitrescu Bușulenga, Eminescu și romantismul german

Zoe Dumitrescu Bușulenga, Eminescu – Viața