Cărţi

carti ortodoxe

Pagină actualizată periodic.

BIBLIA:

Biblia de la București, 1688 

Biblia de la Blaj, 1795 

Biblia, 1914 

Biblia ortodoxă cu trimiteri (1988)

ISTORIA BIBLICĂ:

A. P. Lopuhin, Istoria biblica, vol. 1

A. P. Lopuhin, Istoria biblică, vol. 2 

A. P. Lopuhin, Istoria biblică, vol. 3 

A. P. Lopuhin, Istoria biblică, vol. 4 

A. P. Lopuhin, Istoria biblica, vol. 5 

A. P. Lopuhin, Istoria, biblica, vol. 6 

ISTORIA BISERICII:

Ioan Rămurean, Istoria Bisericească Universală vol. 1 

Ioan Rămurean, Istoria Bisericească Universală vol. 2 

Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române vol. 1

Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române vol. 2 

Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române vol. 3 

Mircea Păcurariu, Pagini din istoria Bisericii românești. Uniația din Transilvania 

BIZANTINOLOGIE:

Bizantinologia (curs) 

Ciorba Veaceaslav, Curs d Bizantinologie

Emanoil Băbuș, Aspecte ale istoriei și spiritualității Bizanțului 

Gheorghe Zbuchea, Istoria Bizanțului 

 CREDINȚA ORTODOXĂ:

Părintele Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1 

Părintele Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 2 

Părintele Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 3 

Învățătura de Credință Ortodoxă (Catehismul Ortodox)

Cuv. Serafim Rose, Cartea Facerii, Crearea lumii şi omul începuturilor

Sfânta Tradiție

Hrisostom de Etna, Auxentie de Foticeea, Scriptură şi tradiţie 

Părintele Dumitru Stăniloae, Sfânta Treime sau la început a fost iubirea

Sfântul Chiril al Alexandriei, Despre Sfânta Treime

Părintele Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos – lumina lumii

Sfântul Teodor Studitul, Iisus Hristos – prototip al icoanei Sale

Leonid Uspensky, Teologia icoanei

Sfântul Grigorie Palama, Epistole (despre energiile necreate)

Diacon Daniel Gligore, Sacerdoţiul omului. Omul – preot al creaţiei 

Cuv. Serafim Rose, Sufletul după moarte

Sfântul Simeon Noul Teolog, Cateheze

Fritjof Tito Colliander, Credinţa şi trăirea în Ortodoxie

Adrian Lucian Dinu. Maica Domnului în Teologia Sfinţilor Părinţi

Pr. Ioan Chirilă, Elemente de antropologie biblică 

TEOLOGIA MORALĂ:

Introducere în Teologia morală. Lege și iubire. 

Popescu Leontin, Teologie Morală Ortodoxă 

Morală creștină 

SPIRITUALITATEA ORTODOXĂ:

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Învăţături şi scrisori despre viaţa creştină

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Calea spre mântuire 

Sfântul Serafim de Sarov, Despre dobândirea Sfântului Duh 

Sfântul Macarie Egipteanul, Cuvântări despre mântuire 

Fritjof Tito Colliander, Calea asceţilor

Sfântul Nicodim Aghioritul, Deasa Împărtăşanie 

Cuviosul Siluan Athonitul, Intre iadul deznădejdii şi iadul smereniei 

Cuv. Serafim Rose, Mai aproape de Dumnezeu 

Cuv. Serafim Rose, Descoperirea lui Dumnezeu în inima omului 

Sfântul Ioan Scărarul, Scara dumnezeiescului urcuş 

Everghetinosul, vol. 1 şi 2 

Everghetinosul, vol. 3 şi 4 

Gheron Iosif, Mărturii din viața monahală 

Mari duhovnici români despre rugăciune 

Părintele Nicodim Măndiță, Învățături despre rugăciune 

Pelerinul rus (audio) 

Sbornicul, Culegere despre Rugăciunea lui Iisus 

Sfântul Siluan Athonitul despre rugăciune 

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Arta rugăciunii  

Hieroteos Vlachos, O noapte în pustia Sfântului Munte 

Cuviosul Paisie Aghioritul, Despre rugăciune 

Santul Isaac Sirul, Cuvinte despre nevoinţă 

Mitrop. Antonie de Suroj, Școala rugăciunii 

Mitrop. Antonie de Suroj, Rugăciunea vie 

Preot Grigorie Diacenko, Îndrumar duhovnicesc pentru mântuirea creştinului ortodox

Nicodim Măndiță, Învățături despre Rugăciune 

Ierod. Cleopa Paraschiv, Arhim. Mina Dobzeu, Rugăciunea lui Iisus (unirea minţii cu inima şi a omului cu Dumnezeu) 

Stelian Gomboș, Despre rugăciunea lui Iisus și impactul acesteia asupra lumii secularizate de astăzi 

Vedere duhovnicească

      Filocalia:

Filocalia, Vol. 1 

Filocalia, Vol. 2 

Filocalia, Vol. 3 

Filocalia, Vol. 4 

Filocalia, Vol. 5 

Filocalia, Vol. 6 

Filocalia, Vol. 7 

Filocalia, Vol. 8 

Filocalia, Vol. 9 

Filocalia, Vol.10 

Filocalia, Vol.11 

Filocalia, Vol.12 

Filocalia, volumele 1-12 

Filocalia de la Prodromu, vol. 1 

Filocalia de la Prodromu, vol. 2

VIEȚILE SFINȚILOR:

PATERICE:

MINUNI:

CONVERTIRI:

Viaţa şi opera Părintelui Serafim Rose

Rabi R. Maharajah și Dave Hunt, Moartea unui guru 

SECTOLOGIE, ECUMENISM, NEW AGE: 

CREAȚIONISM VS EVOLUȚIONISM:

Cuv. Serafim Rose, Cartea Facerii, crearea lumii și omul începuturilor 

Cuv. Serafim Rose, Despre vârsta pământului 

Dr. Henry M. Morris, Creaționismul științific 

Dr. Ing. Ioan Străinescu, Creaționismul științific 

Firmilian Gherasim si Ion Vlăducă, Ortodoxia și eroarea evoluționistă

Ioan Vladucă, Împotriva evoluționismului 

Pr. Dan Bădulescu, Durata zilelor Creației 

Pr. Dan Bădulescu, Modele de univers 

Pr. Dan Bădulescu, Sfinții Părinți „heliocentriști”? 

Pr. Dan Bădulescu, Sfinții trei Ierarhi și geocentrismul 

Robert Sungenis și Pr. Dan Bădulescu, Consensul Sfinților Părinți și Scriitori bisericești asupra geocentrismului 

Robert Sungenis, Convertirea lui Galilei la geocentrism 

APOLOGETICĂ (APĂRAREA CREDINȚEI):

Gheorghe Ioan Savin, Apologetica, vol. 1 

Gheorghe Ioan Savin, Apologetica, vol. 2 

Ioan Vlăducă, Elemente de Apologetică Ortodoxă 

OMILETICĂ:

Pr. Vasile Gordon, Introducere in Omiletică 

LITURGICĂ:

Ene Braniște, Istoria Liturghiei 

Ene Braniște, Liturgică generală

Ene Braniște, Liturgică specială

Sfantul Nicolae Cabasila, Tâlcuirea dumnezeieștii Liturghii

Stefanos Anagnostopoulos, Explicarea dumnezeieștii Liturghii

PSB (PĂRINȚI ȘI SCRIITORI BISERICEȘTI):

PSB 1, Scrierile Parintilor Apostolici 

PSB 2, Apologeti de limba greaca 

PSB 3, Apologeti de limba latina 

PSB 4, Clement Alexandrinul, Scrieri I 

PSB 5, Clement Alexandrinul, Scrieri II 

PSB 6, Origen I 

PSB 7, Origen II 

PSB 8, Origen III 

PSB 9, Origen IV 

PSB 10, Grigorie Taumaturgul, Metodiu de Olimp 

PSB 11, Actele martirice 

PSB 12, Vasile cel Mare, Scrieri III 

PSB 13, Eusebiu de Cezareea, Scrieri I 

PSB 14, Eusebiu de Cezareea, Scrieri II 

PSB 15, Atanasie cel Mare, Scrieri I 

PSB 16, Atanasie cel Mare, Scrieri II 

PSB 17, Vasile cel Mare 

PSB 18, Vasile cel Mare, Scrieri II 

PSB 21, Sfântul Ioan Gură de Aur 

PSB 22, Sfântul Ioan Gură de Aur 

PSB 23, Sfântul Ioan Gură de Aur 

PSB 29, Grigorie de Nyssa, Scrieri I 

PSB 30, Grigorie de Nyssa, Scrieri II 

PSB 34, Macarie Egipteanul, Scrieri 

PSB 38, Chiril al Alexandriei, Scrieri I 

PSB 39, Chiril al Alexandriei, Scrieri II 

PSB 40, Chiril al Alexandriei, Scrieri III 

PSB 41, Chiril al Alexandriei, Scrieri IV 

PSB 53, Ambrozie, Scrieri II 

PSB 57, Ioan Casian, Scrieri 

PSB 64, Fericitul Augustin, Scrieri I (Marturisiri) 

PSB 72, Boethius si Salvianus, Scrieri 

PSB 75, Casiodor, Scrieri 

PSB 80, Maxim Mărturisitorul, Ambigua 

PSB 81, Maxim Mărturisitorul, Scrieri II 

SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR:  

Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la Epistola către Romani

Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la Epistola întâi către Corinteni 

Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la Epistola a doua către Corinteni 

Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la Epistola către Galateni

Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la Epistola către Efeseni  

Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la Epistola către Filipeni 

Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la Epistola către Coloseni, I-II Tesaloniceni 

Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la Epistola I-II Timotei, Tit și Filimon 

Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la Epistola către Evrei 

Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvioasa Olimpiada Diaconița, Scrisori 

PSB 21 – Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere 1 

PSB 22 – Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere 2 

PSB 23 – Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei 

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Psalmi 

Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre mărginita putere a diavolului, despre căință, despre necazuri și despre biruirea tristeții 

Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre preoție 

Sfântul Ioan Gură de Aur, Diavolul și magia 

Sfântul Ioan Gură de Aur, Cateheze baptismale 

Sfântul Ioan Gură de Aur, Cateheze maritale. Omilii la căsătorie. 

Sfântul Ioan Gură de Aur, Din ospățul Stăpânului. Omilii.

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la săracul Lazăr. Despre rugăciune, soartă, providență. 

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Postul Mare 

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omiliile despre pocăință 

Sfântul Ioan Gură de Aur, Problemele vieții 

David C. Ford, Bărbatul și femeia în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur 

Virgil Gheorghiu, Ioan Gură de Aur – Atletul lui Hristos 

Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur 

Cuv. Serafim Rose, Despre vârsta pământului 

Cuv. Serafim Rose, Semnele sfârșitului lumii 

Cuv. Serafim Rose, Scrisori misionare

Cuv. Serafim Rose, Mai aproape de Dumnezeu 

Cuv. Serafim Rose, Descoperirea lui Dumnezeu în inima omului 

Cuv. Serafim Rose, Conferința „Concepția de viață ortodoxă 

Cuv. Serafim Rose, Conferința „Perspectiva ortodoxă asupra lumii” 

Cuv. Serafim Rose, Conferința „Semnele vremurilor” 

Scrisori ale Părintelui Serafim către nașii săi 

Damascene Christensen, Viaţa şi opera Părintelui Serafim Rose 

SFÂNTUL NECTARIE TAUMATURGUL:

SFÂNTUL NICOLAE VELIMIROVICI:

Sfântul Nicolae Velimirovici, Rugăciuni pe malul lacului 

Sfântul Nicolae Velimirovici, Simboluri și semne 

Viața Sfântului Nicolae Velimirovici 

SFÂNTUL TEOFAN ZĂVORÂTUL:

Acatistul Sfântului Teofan Zăvorâtul

Despre nevoința Sfântului Ierarh Teofan Zatvornicul (Zăvorâtul) 

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Arta rugăciunii 

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Calea spre mântuire 

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Cinci învățături despre calea mântuirii 

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Cum să vorbim cu ereticii 

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Despre purtarea crucii 

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Învățături și scrisori despre viața creștină 

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Mântuirea în viața de familie 

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Ne mântuim acasă sau în mănăstire 

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Patericul Lavrei Sfântului Sava 

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Pravila de rugăciune 

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Pregatirea pentru spovedanie și Sfânta Împărtășanie 

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Psaltire sau cugetări evlavioase și rugăciuni scoase din facerile Sfântului Efrem Sirul 

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Răspunsuri la întrebări ale intelectualilor, vol.1 

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Răspunsuri la întrebări ale intelectualilor, vol.2 

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an 

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Viața lăuntrică 

PĂRINTELE ADRIAN FĂGEȚEANU:

 PĂRINTELE ARSENIE BOCA: 

Părintele Arsenie Boca, Despre rugăciune 

Părintele Arsenie Boca, Gânduri. Cuvinte duhovnicești din Săptămâna Luminată 

Părintele Arsenie Boca, Lupta duhovnicească cu lumea, trupul si diavolul 

Părintele Arsenie Boca, Omul – Zidire de mare preț

Părintele Arsenie Boca, Ridicarea căsătoriei la rang de Taină 

Părintele Arsenie Boca, Rostul încercărilor 

Părintele Arsenie Boca, Taina Căsătoriei

Părintele Arsenie Boca, Talanții împărăției 

Părintele Arsenie Boca, Tinerii, familia şi copiii născuţi în lanţuri 

Părintele Arsenie Boca, Trepte spre vieţuirea în monahism 

Profeția pictată a Părintelui Arsenie Boca 

Dan Lucinescu, Părintele Arsenie Boca – Un Sfânt al zilelor noastre

La Viforâta, pe urmele Părintelui Arsenie Boca 

Mărturii din Ţara Făgăraşului despre Părintele Arsenie Boca 

Alte mărturii despre Părintele Arsenie Boca 

Mărturia Părintelui Ciprian Negreanu despre sfințenia Părintelui Arsenie Boca 

Mărturia Părintelui Pantelimon despre Părintele Arsenie Boca 

Mărturii puternice despre Părintele Arsenie Boca 

Pe urmele unui Sfânt. Despre Părintele Arsenie Boca 

Părintele Arsenie Boca fost-a om trimis de la Dumnezeu 

Părintele Arsenie Boca – O viață închinată schimbării vieții noastre 

Părintele Arsenie Boca – Sfântul Ardealului 

Preot Petru Vamvulescu, Părintele Arsenie Boca – Mărturia mea

Preotul Ioan Sofonea, Am auzit un Sfânt vorbind – Părintele Arsenie Boca

George Enache și Adrian Nicolae Petcu, Părintele Arsenie Boca în atenția poliției politice din România 

Sfântul Părinte Arsenie Boca – o colecţie de articole 

PĂRINTELE ARSENIE PAPACIOC:

Părintele Arsenie Papacioc, Singur Ortodoxia 

PĂRINTELE CLEOPA:

Ne vorbește Părintele Cleopa, vol. 13 

Ne vorbește Părintele Cleopa, vol. 14 

Ne vorbe,te Părintele Cleopa, vol. 15 

Ne vorbește Părintele Cleopa, vol. 16 

Parintele Părintele Cleopa Ilie, 20 de pricini pentru care trăiesc oamenii pe pământ 

Părintele- Ceopa Ilie, Cum înșeală diavolul pe om 

Părintele Cleopa Ilie, Despre credința ortodoxă  

Părintele Cleopa Ilie, Despre pomenirea morților și folosul celor 40 de Liturghii

Părintele Cleopa Ilie, Despre Preacinstirea Maicii Domnului

Părintele Cleopa Ilie, Despre Rai și despre desăvârșirea omului

Părintele Cleopa Ilie, Despre rugăciune și treptele ei

Părintele Cleopa Ilie, Despre vise și vedenii

Părintele Cleopa Ilie, Dialog

Părintele Cleopa Ilie, Îndreptar de Spovedanie

Părintele Cleopa Ilie, Îndrumări duhovnicești

Părintele Cleopa Ilie, Lumina și faptele credinței

Părintele Cleopa Ilie, Mărturii ortodoxe 

Părintele Cleopa Ilie, Mânca-v-ar raiul! vol. 1

Părintele Cleopa Ilie, Mânca-v-ar raiul! vol. 2

Părintele Cleopa Ilie, Predici la Duminicile de peste an

Părintele Cleopa Ilie, Predici la sărbătorile de peste an

Părintele Cleopa Ilie, Prieten al Sfinților și Duhovnic al credincioșilor

Părintele Cleopa Ilie, Rolul femeii în familie, Biserică și societate

Părintele Cleopa Ilie, Sfânta Spovedanie

Părintele Cleopa Ilie, Urcuș spre înviere

Părintele Cleopa Ilie, Valoarea sufletului

PĂRINTELE NICOLAE STEINHARDT:

JEAN-CLAUDE LARCHET:

Jean-Claude Larchet, Etica procreației în învățătura Sfinților Părinți

Jean-Claude Larchet, Inconștientul spiritual 

Jean-Claude Larchet, Terapeutica bolilor spirituale 

Jean-Claude Larchet, Tradiția Ortodoxă despre viața de după moarte 

PĂRINTELE SAVATIE BAȘTOVOI:

Părintele Savatie Baștovoi 

PĂRINTELE IOAN:

Preot Ioan, Despre zodiac și horoscop 

Preot Ioan, Despre lumânare, candelă și mântuire 

Preot Ioan, Despre vrăjitorie, ghicit și spiritism 

Preot Ioan, Yoga și reîncarnarea 

Preot Ioan, Despre tatuaje 

Preot Ioan, Despre O.Z.N.-uri 

Preot Ioan, Despre ateism 

Preot Ioan, Despre stilism 

Preot Ioan, Despre bioenergie și radiestezie 

Preot Ioan, Despre masturbare 

Preot Ioan, Despre beție 

Preot Ioan, Idolul noroc 

Preot Ioan, Despre pomenile și rugăciunile pentru cei adormiți  

Preot Ioan, Despre credința cea adevărată 

Preot Ioan, Despre droguri 

Preot Ioan, Despre pomelnic și acatist 

Preot Ioan, Despre avorturi 

Preot Ioan, Despre Valentine’s Day  

Preot Ioan, Întrebări și răspunsuri 

Preot Ioan, Biblia cea adevărată 

Preot Ioan, Despre Codul lui Da Vinci 

Preot Ioan, Despre „Visul Maicii Domnului” 

Preot Ioan, Vâscul 

Preot Ioan, Despre acupunctură 

Preot Ioan, Despre discotecă 

Preot Ioan, Despre firul de busuioc 

Preot Ioan, Despre păcatul desfrânării 

Preot Ioan, Scurte reguli pentru o viață cucernică 

Preot Ioan, Despre cinstirea sfintelor icoane 

Preot Ioan, Cuvânt despre „Talisman” 

Preot Ioan, Învățătură despre rugăciune. Formă și fond 

Preot Ioan, Spovedania preoților de mir 

Preot Ioan, Să crezi! 

Preot Ioan, Fenomenul satanist 

Preot Ioan, Despre satanismul în muzica rock 

Preot Ioan, Copil din eprubetă? 

Preot Ioan, Depre influența computerului 

Preot Ioan, Despre credință 

Preot Ioan, Despre milostenie 

Preot Ioan, Despre păcat 

Preot Ioan, Despre „Fericiri” 

Preot Ioan, Despre sinucidere 

Preot Ioan, Despre vise și vedenii 

Preot Ioan, Despre mândrie 

Preot Ioan, Despre telefoanele mobile 

Preot Ioan, Despre televizor 

Preot Ioan, Despre rugăciune 

Preot Ioan, Despre păcatul fumatului 

Preot Ioan, Despre Sfânta Tradiție și falsa tradiție 

Preot Ioan, Despre mătănii și Rugăciunea lui Iisus 

MIHAI EMINESCU:

***

 

3 păreri la “Cărţi

  1. Nice blog, still Maria was just the vehicle for Messiah and re-establishing the relation between woman and God!
    Because I know you I believe that you mean well.
    Life has her lessons for each one of us, but only the faith in God of Israel, who gave His only son for our sin will bring delivery and salvation from hell. Only a relation with God will change our life.

    All the best!

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s