Cărți

Sursa imaginii aici

Pagină actualizată periodic. Reveniți și verificați.

BIBLIA:

Biblia de la București, 1688

Biblia de la Blaj, 1795

Biblia, 1914

Biblia ortodoxă cu trimiteri (1988)

ISTORIA BIBLICĂ:

A. P. Lopuhin, Istoria biblica, vol. 1

A. P. Lopuhin, Istoria biblică, vol. 2

A. P. Lopuhin, Istoria biblică, vol. 3

A. P. Lopuhin, Istoria biblică, vol. 4

A. P. Lopuhin, Istoria biblică, vol. 5

A. P. Lopuhin, Istoria, biblică, vol. 6

ISTORIA BISERICII:

Ioan Rămurean, Istoria Bisericească Universală vol. 1

Ioan Rămurean, Istoria Bisericească Universală vol. 2

Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române vol. 1

Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române vol. 2

Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române vol. 3

Mircea Păcurariu, Pagini din istoria Bisericii românești. Uniația din Transilvania

BIZANTINOLOGIE:

Bizantinologia (curs)

Ciorba Veaceaslav, Curs d Bizantinologie

Emanoil Băbuș, Aspecte ale istoriei și spiritualității Bizanțului

Gheorghe Zbuchea, Istoria Bizanțului

 CREDINȚA ORTODOXĂ:

Părintele Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1

Părintele Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 2

Părintele Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 3

Învățătura de Credință Ortodoxă (Catehismul Ortodox)

Cuv. Serafim Rose, Cartea Facerii, Crearea lumii şi omul începuturilor

Sfânta Tradiție

Hrisostom de Etna, Auxentie de Foticeea, Scriptură şi tradiţie

Părintele Dumitru Stăniloae, Sfânta Treime sau la început a fost iubirea

Sfântul Chiril al Alexandriei, Despre Sfânta Treime

Părintele Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos – lumina lumii

Sfântul Teodor Studitul, Iisus Hristos – prototip al icoanei Sale

Leonid Uspensky, Teologia icoanei

Sfântul Grigorie Palama, Epistole (despre energiile necreate)

Diacon Daniel Gligore, Sacerdoţiul omului. Omul – preot al creaţiei

Cuv. Serafim Rose, Sufletul după moarte

Sfântul Simeon Noul Teolog, Cateheze

Fritjof Tito Colliander, Credinţa şi trăirea în Ortodoxie

Adrian Lucian Dinu, Maica Domnului în Teologia Sfinţilor Părinţi

Pr. Ioan Chirilă, Elemente de antropologie biblică

TEOLOGIA MORALĂ:

Introducere în Teologia morală. Lege și iubire.

Popescu Leontin, Teologie Morală Ortodoxă

SPIRITUALITATEA ORTODOXĂ:

Părintele Dumitru Stăniloae, Spiritualitatea ortodoxă. Ascetica şi mistica

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Învăţături şi scrisori despre viaţa creştină

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Calea spre mântuire

Sfântul Serafim de Sarov, Despre dobândirea Sfântului Duh

Sfântul Macarie Egipteanul, Cuvântări despre mântuire

Fritjof Tito Colliander, Calea asceţilor

Sfântul Nicodim Aghioritul, Deasa împărtăşire

Sfântul Siluan Athonitul, Între iadul deznădejdii şi iadul smereniei

Cuv. Serafim Rose, Mai aproape de Dumnezeu

Cuv. Serafim Rose, Descoperirea lui Dumnezeu în inima omului

Sfântul Ioan Scărarul, Scara dumnezeiescului urcuş

Everghetinosul, vol. 1 şi 2

Everghetinosul, vol. 3 şi 4

Gheron Iosif, Mărturii din viața monahală

Mari duhovnici români despre rugăciune

Părintele Nicodim Măndiță, Învățături despre rugăciune

Pelerinul rus (audio)

Pelerinul rus (pdf)

Sbornicul, Culegere despre Rugăciunea lui Iisus

Sfântul Siluan Athonitul despre rugăciune

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Arta rugăciunii

Hieroteos Vlachos, O noapte în pustia Sfântului Munte

Cuviosul Paisie Aghioritul, Despre rugăciune

Santul Isaac Sirul, Cuvinte despre nevoinţă

Mitrop. Antonie de Suroj, Școala rugăciunii

Mitrop. Antonie de Suroj, Rugăciunea vie

Preot Grigorie Diacenko, Îndrumar duhovnicesc pentru mântuirea creştinului ortodox

Părintele Nicodim Măndiță, Învățături despre Rugăciune

Ierod. Cleopa Paraschiv, Arhim. Mina Dobzeu, Rugăciunea lui Iisus (unirea minţii cu inima şi a omului cu Dumnezeu)

Stelian Gomboș, Despre rugăciunea lui Iisus și impactul acesteia asupra lumii secularizate de astăzi

Vedere duhovnicească

Filocalia, Vol. 1

Filocalia, Vol. 2

Filocalia, Vol. 3

Filocalia, Vol. 4

Filocalia, Vol. 5

Filocalia, Vol. 6

Filocalia, Vol. 7

Filocalia, Vol. 8

Filocalia, Vol. 9

Filocalia, Vol. 10

Filocalia, Vol. 11

Filocalia, Vol. 12

Filocalia, volumele 1-12

Filocalia de la Prodromu, vol. 1

Filocalia de la Prodromu, vol. 2

VIEȚILE SFINȚILOR:

Sfântul Maxim Mărturisitorul, Viața Maicii Domnului

Viețile Sfinților, Septembrie

Viețile Sfinților, Octombrie

Viețile Sfinților, Noiembrie

Viețile Sfinților, Decembrie

Viețile Sfinților, Ianuarie

Viețile Sfinților, Februarie

Viețile Sfinților, Martie

Viețile Sfinților, Aprilie

Viețile Sfinților, Mai

Viețile Sfinților, Iunie

Viețile Sfinților, Iulie

Viețile Sfinților, August

Sinaxar

Pr. Prof. D r. Mircea Păcurariu, Sfinți daco-români și români

SfântulVlad Benea, Viețile Sfinților ortodocși din Apus

Dimitrie Aslanides si monahul Damaschin Grigoriatul, Cuviosul Cosma Athonitul, Apostol in Zair

Gavriil Protosul, Viața Sfântului Nifon Patriarhul Țarigradului

Viața Sfintei Parascheva

Viața și minunile Sfântului Amfilohie de la Poceaev

Viaţa şi învăţătura Stareţului Siluan Athonitul

Viaţa şi opera Părintelui Serafim Rose

Iosif D. Agapitos, Sfântul Nectarie, Sfântul Iubirii

Viața și minunile Sfântului Ierarh Spiridon

Viața Sfintei Xenia din Sankt Petersburg

Monahia Maria, Viaţa Sfantului Nicon

Sfântul Maxim Grecul, Viața și cuvinte de folos

Stelian Papadopoulos, Fericitul Iacob Tsalikis

Un serafim printre oameni, Sfântul Serafim de Sarov

Viața Cuviosului Teofil Rossoha

Viața Sfântului Andrei cel nebun pentru Hristos

Viața Sfântului Nectarie

Viața și minunile Sfintei Matrona din Moscova

Viața și nevoințele Sfântului Grigorie Palama

Viața și nevoințele Sfântului Marcu al Efesului

Proloagele

PATERICE:

Matericul

Limonariu sau livada duhovnicească

Micul Pateric (Părintele Savatie Baştovoi)

Patericul de la Optina

Patericul Egiptean

Patericul Egiptean (audio)

Patericul Georgian

Patericul Lavrei peşterilor din Kiev

Danion Vasile, Patericul Mirenilor

Pateric Românesc (Părintele Ioanichie Balan)

Patericul Sarovului (Ieromonahul Abel)

Patericul secolului XX

Patericul Sfântului Grigorie Dialogul

Patericul Sfântului Teofan Zăvorâtul

Patericul Soloveţului

Părinţi aghioriţi

Proloagele de la Ohrida, vol. 1 (Sfântul Nicolae Velimirovici)

Proloagele de la Ohrida, vol. 2 (Sfântul Nicolae Velimirovici)

Sfintele femei ale Orientului sirian

MINUNI:

Minunile Maicii Domnului

Minuni ale Sfinților Îngeri

Minuni ale vremii noastre

Minunile vremurilor din urmă

Nicolae Zurnazoglu, Cuviosul Paisie Aghioritul. Mărturii ale închinătorilor

Noi minuni ale Sfântului Nicolae

Sfântul Nectarie, Minuni în România

Danion Vasile, Noi minuni ale Sfântului Efrem

Noi minuni ale Sfântului Fanurie

Avva Justin Pârvu, Mărturii. Amintiri. Minuni.

Descoperirea Sfintei Liturghii, Minunile care se petrec in timpul slujbei

Arhimandrit Daniil Gouvalis, Minunile creației

Sfântul Nicolae Velimirovici, 105 capete despre minuni

VIAȚA DUPĂ MOARTE:

Cuv. Serafim Rose, Sufletul după moarte

Minuni din vremea noastră – Viaţă după moarte

Vămile văzduhului și tainele vieții viitoare

Protos. Nicodim Mandiță, Calea sufletelor în veșnicie. 24 de vămi ale văzduhului, vol. 1

Protos. Nicodim Mandiță, Calea sufletelor în veșnicie. 24 de vămi ale văzduhului, vol. 2

CONVERTIRI:

Occidentali convertiţi la Ortodoxie

Harper Michael , Călătoria unui evanghelist spre Ortodoxie

Dyonysios Farasiotis, Marii iniţiaţi ai Indiei şi Părintele Paisie

Viaţa şi opera Părintelui Serafim Rose

Rabi R. Maharajah și Dave Hunt, Moartea unui guru

CREAȚIONISM VS EVOLUȚIONISM:

Cuv. Serafim Rose, Cartea Facerii, crearea lumii și omul începuturilor

Cuv. Serafim Rose, Despre vârsta pământului

Dr. Henry M. Morris, Creaționismul științific

Dr. Ing. Ioan Străinescu, Creaționismul științific

Firmilian Gherasim si Ion Vlăducă, Ortodoxia și eroarea evoluționistă

Ioan Vladucă, Împotriva evoluționismului

Părintele Dan Bădulescu, Durata zilelor Creației

Părintele Dan Bădulescu, Modele de univers

Părintele Dan Bădulescu, Sfinții Părinți „heliocentriști”?

Părintele Dan Bădulescu, Sfinții trei Ierarhi și geocentrismul

Robert Sungenis și Pr. Dan Bădulescu, Consensul Sfinților Părinți și Scriitori bisericești asupra geocentrismului

Robert Sungenis, Convertirea lui Galilei la geocentrism

APOLOGETICĂ (APĂRAREA CREDINȚEI):

Gheorghe Ioan Savin, Apologetica, vol. 1

Gheorghe Ioan Savin, Apologetica, vol. 2

Ioan Vlăducă, Elemente de Apologetică Ortodoxă

OMILETICĂ:

Pr. Vasile Gordon, Introducere in Omiletică

LITURGICĂ:

Ene Braniște, Istoria Liturghiei

Ene Braniște, Liturgică generală

Ene Braniște, Liturgică specială

Sfântul Nicolae Cabasila, Tâlcuirea dumnezeieștii Liturghii

Stefanos Anagnostopoulos, Explicarea dumnezeieștii Liturghii

PSB (PĂRINȚI ȘI SCRIITORI BISERICEȘTI):

PSB 1, Scrierile Părintilor Apostolici

PSB 2, Apologeți de limba greacă

PSB 3, Apologeți de limba latină

PSB 4, Clement Alexandrinul, Scrieri I

PSB 5, Clement Alexandrinul, Scrieri II

PSB 6, Origen I

PSB 7, Origen II

PSB 8, Origen III

PSB 9, Origen IV

PSB 10, Sfântul Grigorie Taumaturgul și Metodiu de Olimp

PSB 11, Actele martirice

PSB 12, Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri III

PSB 13, Eusebiu de Cezareea, Scrieri I

PSB 14, Eusebiu de Cezareea, Scrieri II

PSB 15, Sfântul Atanasie cel Mare, Scrieri I

PSB 16, Sfântul Atanasie cel Mare, Scrieri II

PSB 17, Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri I

PSB 18, Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri II

PSB 21, Sfântul Ioan Gură de Aur, Scrieri I

PSB 22, Sfântul Ioan Gură de Aur, Scrieri II

PSB 23, Sfântul Ioan Gură de Aur, Scrieri III

PSB 29, Sfântul Grigorie de Nyssa, Scrieri I

PSB 30, Sfântul Grigorie de Nyssa, Scrieri II

PSB 34, Sfântul Macarie Egipteanul, Scrieri

PSB 38, Sfântul Chiril al Alexandriei, Scrieri I

PSB 39, Sfântul Chiril al Alexandriei, Scrieri II

PSB 40, Sfântul Chiril al Alexandriei, Scrieri III

PSB 41, Sfântul Chiril al Alexandriei, Scrieri IV

PSB 53, Sfântul Ambrozie, Scrieri II

PSB 57, Sfântul Ioan Casian, Scrieri

PSB 64, Fericitul Augustin, Scrieri I (Mărturisiri)

PSB 72, Boethius și Salvianus, Scrieri

PSB 75, Casiodor, Scrieri

PSB 80, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua

PSB 81, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Scrieri II

SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR:  

Sfântul Ioan Gură de Aur, Cateheze baptismale

Sfântul Ioan Gură de Aur, Cateheze maritale. Omilii la căsătorie.

Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la Iov

Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la Isaia. Omilii la Ozia

Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la Epistola către Romani

Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la Epistola întâi către Corinteni

Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la Epistola a doua către Corinteni

Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la Epistola către Galateni

Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la Epistola către Efeseni

Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la Epistola către Filipeni

Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la Epistola către Coloseni, I-II Tesaloniceni

Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la Epistola I-II Timotei, Tit și Filimon

Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la Epistola către Evrei

Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvioasa Olimpiada Diaconița, Scrisori

Sfantul Ioan Gura de Aur, Cuvântări împotriva anomeilor. Către iudei

Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre mărginita putere a diavolului, despre căință, despre necazuri și despre biruirea tristeții

Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre preoție

Sfântul Ioan Gură de Aur, Diavolul și magia

Sfântul Ioan Gură de Aur, Din ospățul Stăpânului. Omilii.

Sfântul Ioan Gură de Aur, Două sute cincizeci de paraole

Sfântul Ioan Gură de Aur, Mărgăritare

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii despre pocăință

Sfantul Ioan Gura de Aur, Omilii la Ana. Omilii la David si Saul. Omilii la Serafimi

PSB 21 – Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere 1

PSB 22 – Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere 2

PSB 23 – Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Postul Mare

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Psalmi

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la săracul Lazăr. Despre rugăciune, soartă, providență.

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii și cuvântări despre educația copiilor

Sfântul Ioan Gură de Aur, Predici despre pocăință și despre Sfântul Vavila

Sfântul Ioan Gură de Aur, Problemele vieții

Sfântul Ioan Gură de Aur, Puțul

David C. Ford, Bărbatul și femeia în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur

Preot Prof. Ioan G. Coman, Personalitatea Sfântului Ioan Gură de Aur

Virgil Gheorghiu, Ioan Gură de Aur – Atletul lui Hristos

Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur

CUV. ARHIM. SOFRONIE SAHAROV:

Cuv. Arhim. Sofronie, Cuvântări duhovnicești, Vol 1

Cuv. Arhim. Sofronie, Despre rugăciune

Cuv. Arhim Sofronie, Din viață și din duh

Cuv. Arhim. Sofronie, Nașterea întru Împărăția cea neclătită

Cuv. Arhim. Sofronie, Nevoința cunoașterii lui Dumnezeu

Cuv. Arhim. Sofronie, Rugăciunea – experiența vieții veșnice

Cuv. Arhim. Sofronie, Scrisori către familia Protoiereului Boris Stark

Cuv. Arhim. Sofronie, Viața și învățătura Starețului Siluan Athonitul

Cuv. Arhim. Sofronie, Vom vedea pe Dumnezeu precum este

Pr. Gabriel Popescu, Viaţa Arhimandritului Sofronie Saharov

CUV. SERAFIM ROSE:

Cuv. Serafim Rose, Cartea Facerii, crearea lumii și omul începuturilor

Cuv. Serafim Rose, Despre vârsta pământului

Cuv. Serafim Rose, Semnele sfârșitului lumii

Cuv. Serafim Rose, Scrisori misionare

Cuv. Serafim Rose, Mai aproape de Dumnezeu

Cuv. Serafim Rose, Descoperirea lui Dumnezeu în inima omului

Cuv. Serafim Rose, Despre concepția de viață ortodoxă

Cuv. Serafim Rose, Perspectiva ortodoxă asupra lumii

Cuv. Serafim Rose, Semnele vremurilor

Scrisori ale Părintelui Serafim către nașii săi

Damascene Christensen, Viaţa şi opera Părintelui Serafim Rose

SFÂNTUL NECTARIE TAUMATURGUL:

Sfântul Nectarie de Eghina, Despre preoţie

Sfântul Nectarie de Eghina, Despre îngrijirea sufletului

Sfântul Nectarie, Pocăinţă şi spovedanie

Sfântul Nectarie, Zece cuvântări la Postul Mare

Sfântul Nectarie, Istoria schismei

Iosif D. Agapitos, Sfântul Nectarie – Sfântul Iubirii

Sfântul Nectarie, Minuni în România

Sfântul Nectarie – Vindecări minunate

Minunile Sfântului Nectarie din Eghina românească

Sfântul Nectarie Taumaturgul. Viaţa, minunile, acatistul, paraclisul şi slujba

SFÂNTUL NICOLAE VELIMIROVICI:

Sfântul Nicolae Velimirovici, 105 capete despre minuni

Sfântul Nicolae Velimirovici, Casiana

Sfântul Nicolae Velimirovici, Cele patru așezăminte ale Sfântului Naum al Ohridei

Sfântul Nicolae Velimirovici, Credința poporului lui Dumnezeu

Sfântul Nicolae Velimirovici, Credința Sfinților

Sfântul Nicolae Velimirovici, Despre Europa

Sfântul Nicolae Velimirovici, Etică și tehnologie

Sfântul Nicolae Velimirovici, Gânduri despre bine și rău

Sfântul Nicolae Velimirovici, Inima în Marele Post

Sfântul Nicolae Velimirovici, Mai presus de Răsărit și de Apus

Sfântul Nicolae Velimirovici, Predici 1-10

Sfântul Nicolae Velimirovici, Predici 11-20

Sfântul Nicolae Velimirovici, Predici 21-28

Sfântul Nicolae Velimirovici, Prin fereastra temniței

Sfântul Nicolae Velimirovici, Proloagele de la Ohrida, vol. 1

Sfântul Nicolae Velimirovici, Proloagele de la Ohrida, vol. 2

Sfântul Nicolae Velimirovici, Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi

Sfântul Nicolae Velimirovici, Rugăciuni pe malul lacului

Sfântul Nicolae Velimirovici, Simboluri și semne

Sfântul Nicolae Velimirovici, Tâlcuire la Tatăl nostru

Viața Sfântului Nicolae Velimirovici

SFÂNTUL TEOFAN ZĂVORÂTUL:

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Arta rugăciunii

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Calea spre mântuire

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Cinci învățături despre calea mântuirii

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Cum să vorbim cu ereticii

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Despre purtarea crucii

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Învățături și scrisori despre viața creștină

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Mântuirea în viața de familie

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Ne mântuim acasă sau în mănăstire

 Sfântul Teofan Zăvorâtul, Patericul Lavrei Sfântului Sava

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Pravila de rugăciune

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Pregatirea pentru spovedanie și Sfânta Împărtășanie

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Psaltire sau cugetări evlavioase și rugăciuni scoase din facerile Sfântului Efrem Sirul

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Răspunsuri la întrebări ale intelectualilor, vol. 1

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Răspunsuri la întrebări ale intelectualilor, vol. 2

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Rugăciunea

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Viața lăuntrică

Acatistul Sfântului Teofan Zăvorâtul

Despre nevoința Sfântului Ierarh Teofan Zatvornicul (Zăvorâtul)

PĂRINTELE ADRIAN FĂGEȚEANU:

Părintele Adrian Făgețeanu și Părintele Mihail Stanciu, De ce caută omul contemporan semne, minuni și vindecări paranormale?

Parintele Adrian Făgețeanu, Viaţa mea – Mărturia mea

 PĂRINTELE ARSENIE BOCA: 

Părintele Arsenie Boca, Cărarea împărăției

Părintele Arsenie Boca, Cele mai bune vremi pentru mântuire

Părintele Arsenie Boca, Despre îndumnezeirea omului prin har

Părintele Arsenie Boca, Despre rugăciune

Părintele Arsenie Boca, Gânduri. Cuvinte duhovnicești din Săptămâna Luminată

Părintele Arsenie Boca, Lupta duhovnicească cu lumea, trupul si diavolul

Părintele Arsenie Boca, Omul – Zidire de mare preț

Părintele Arsenie Boca, Ridicarea căsătoriei la rang de Taină

Părintele Arsenie Boca, Rostul încercărilor

Părintele Arsenie Boca, Taina Căsătoriei

Părintele Arsenie Boca, Talanții împărăției

Părintele Arsenie Boca, Tinerii, familia şi copiii născuţi în lanţuri

Părintele Arsenie Boca, Trepte spre vieţuirea în monahism

Profeția pictată a Părintelui Arsenie Boca

Dan Lucinescu, Părintele Arsenie Boca – Un Sfânt al zilelor noastre

La Viforâta, pe urmele Părintelui Arsenie Boca

Mărturii din Ţara Făgăraşului despre Părintele Arsenie Boca

Alte mărturii despre Părintele Arsenie Boca

Mărturia Părintelui Ciprian Negreanu despre sfințenia Părintelui Arsenie Boca

Mărturia Părintelui Pantelimon despre Părintele Arsenie Boca

Mărturii puternice despre Părintele Arsenie Boca

Pe urmele unui Sfânt. Despre Părintele Arsenie Boca

Părintele Arsenie Boca fost-a om trimis de la Dumnezeu

 Părintele Arsenie Boca – O viață închinată schimbării vieții noastre

Părintele Arsenie Boca – Sfântul Ardealului

Preot Petru Vamvulescu, Părintele Arsenie Boca – Mărturia mea

Preotul Ioan Sofonea, Am auzit un Sfânt vorbind – Părintele Arsenie Boca

George Enache și Adrian Nicolae Petcu, Părintele Arsenie Boca în atenția poliției politice din România

Sfântul Părinte Arsenie Boca – o colecţie de articole

PĂRINTELE ARSENIE PAPACIOC:

Dialoguri cu Părintele Arsenie Papacioc

Părintele Arsenie Papacioc, Scrisori către fiii mei duhovnicești

Părintele Arsenie Papacioc, Singur Ortodoxia

PĂRINTELE CLEOPA:

Arhim. Ioanichie Bălan, Viața și nevoințele Părintelui Cleopa

Ne vorbește Părintele Cleopa, vol. 1

Ne vorbește Părintele Cleopa, vol. 2

Ne vorbește Părintele Cleopa, vol. 3

Ne vorbește Părintele Cleopa, vol. 4

Ne vorbește Părintele Cleopa, vol. 5

Ne vorbește Părintele Cleopa, vol. 6

Ne vorbește Părintele Cleopa, vol. 7

Ne vorbește Părintele Cleopa, vol. 8

Ne vorbește Părintele Cleopa, vol. 9

Ne vorbește Părintele Cleopa, vol. 10

Ne vorbește Părintele Cleopa, vol. 11

Ne vorbește Părintele Cleopa, vol. 12

Ne vorbește Părintele Cleopa, vol. 13

Ne vorbește Părintele Cleopa, vol. 14

Ne vorbe,te Părintele Cleopa, vol. 15

Ne vorbește Părintele Cleopa, vol. 16

Parintele Părintele Cleopa Ilie, 20 de pricini pentru care trăiesc oamenii pe pământ

Părintele- Ceopa Ilie, Cum înșeală diavolul pe om

Părintele Cleopa Ilie, Despre credința ortodoxă

Părintele Cleopa Ilie, Despre pomenirea morților și folosul celor 40 de Liturghii

Părintele Cleopa Ilie, Despre Preacinstirea Maicii Domnului

Părintele Cleopa Ilie, Despre Rai și despre desăvârșirea omului

Părintele Cleopa Ilie, Despre rugăciune și treptele ei

Părintele Cleopa Ilie, Despre vise și vedenii

Părintele Cleopa Ilie, Dialog

Părintele Cleopa Ilie, Îndreptar de Spovedanie

Părintele Cleopa Ilie, Îndrumări duhovnicești

Părintele Cleopa Ilie, Lumina și faptele credinței

Părintele Cleopa Ilie, Mărturii ortodoxe

Părintele Cleopa Ilie, Mânca-v-ar raiul! vol. 1

Părintele Cleopa Ilie, Mânca-v-ar raiul! vol. 2

Părintele Cleopa Ilie, Predici la Duminicile de peste an

Părintele Cleopa Ilie, Predici la sărbătorile de peste an

Părintele Cleopa Ilie, Prieten al Sfinților și Duhovnic al credincioșilor

Părintele Cleopa Ilie, Rolul femeii în familie, Biserică și societate

Părintele Cleopa Ilie, Îndreptar de spovedanie

Părintele Cleopa Ilie, Urcuș spre înviere

Părintele Cleopa Ilie, Valoarea sufletului

PĂRINTELE NICOLAE STEINHARDT:

Părintele Nicolae Steinhardt, Cartea împărtășirii

Părintele Nicolae Steinhardt, Dăruind vei dobândi

Părintele Nicolae Steinhardt, Drumul către isihie

Părintele Nicolae Steinhardt, Eseu romanțat asupra neizbânzii

Părintele Nicolae Steinhardt, Între lumi

Părintele Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii

Părintele Nicolae Steinhardt

Zaharia Sângeorzan, Monahul de la Rohia

JEAN-CLAUDE LARCHET:

Jean-Claude Larchet, Dumnezeu nu vrea suferința omului

Jean-Claude Larchet, Etica procreației în învățătura Sfinților Părinți

Jean-Claude Larchet, Inconștientul spiritual

Jean-Claude Larchet, Terapeutica bolilor spirituale

Jean-Claude Larchet, Tradiția ortodoxă despre viața de după moarte

PĂRINTELE SAVATIE BAȘTOVOI:

Ierom. Savatie Baştovoi, Audienţă la un demon mut

Ierom. Savatie Baştovoi, Fuga spre câmpul cu ciori

Ierom. Savatie Baştovoi, În căutarea aproapelui pierdut

Ieromonah Savatie Baștovoi, A iubi înseamnă a ierta

Ierom. Savatie Baştovoi, Nebunul

Ierom. Savatie Baştovoi, Puterea duhovnicească a deznădejdii

Ieromonah Savatie Baștovoi, Cuvinte de folos

Părintele Savatie Baştovoi, Dragostea care ne smintește

Părintele Savatie Baștovoi, Diavolul este politic corect

Părintele Savatie Baştovoi, Între Freud si Hristos

Părintele Savatie Baștovoi, Iepurii nu mor

Părintele Savatie Baștovoi, Articole

MAICA SILUANA VLAD:

Maica Siluana, Să ne vindecăm iertând

Maica Siluana, Cu Hristos te întâlnești întâi în iad

CIPRIAN VOICILĂ:

Ciprian Voicilă, Diavolul din pahar

Ciprian Voicilă, Sfinții de lângă noi

F. M. DOSTOIEVSKI:

Dostoievski, Idiotul

Dostoievski, Fraţii Karamazov, vol 1

Dostoievski, Frații Karamazov Vol. 2

MIHAI EMINESCU:

M. Eminescu, Versuri

Mihai Eminescu, Geniu pustiu

Mihai Eminescu, Sărmanul Dionis

Mihai Eminescu, Opere vol IX, Publicistică 1870 – 1877

Mihai Eminescu, Opere vol X, Publicistică 1 noiembrie 1877 – 15 februarie 1880

Mihai Eminescu, Opere vol XI, Publicistică 17 februarie – 31 decembrie 1880

Mihai Eminescu, Opere vol XII, Publicistică 1 ianuarie – 31 decembrie 1881

Mihai Eminescu, Opere vol XIII, Publicistică 1882-1883, 1888-1889

Călin L. Cernăianu, Conjuraţia anti-Eminescu, 1

Călin L. Cernăianu, Conjuraţia anti-Eminescu, 2

Călin L. Cernăianu, Conjuraţia anti-Eminescu, 3-5

Călin L. Cernăianu, Conjuraţia anti-Eminescu, 6-9

Theodor Codreanu, Dubla sacrificare a lui Eminescu

Theodor Codreanu, Eminescu. Drama sacrificării

Radu Mihai Crişan, Drumul doinei. Arma cuvântului la Mihai Eminescu

Radu Mihai Crişan, Spre Eminescu

Radu Mihai Crişan, Testamentul politic al lui Mihai Eminescu

Radu Mihai Crişan, Da! Sunt reacţionar! Învierea Neamului întru Mihai Eminescu

Gheorghe Gavrilă Copil, Atentatul împotriva lui Eminescu

Zoe Dumitrescu Bușulenga, Eminescu – Creație și cultură

Zoe Dumitrescu Bușulenga, Eminescu – Orizontul cunoașterii

Zoe Dumitrescu Bușulenga, Eminescu și romantismul german

Zoe Dumitrescu Bușulenga, Eminescu – Viața