Mitropolitul Teofan, victimă a unui complot. Ce se urmărește, de fapt?

parintele-mitropolit-teofanIulian Capsali:

Pe un site obscur dedicat Bisericii Ortodoxe de către forțele care se reclamă ca „anti-ecumeniste”, dar care se folosesc de spaimele deja bine induse de bezmetici în firile mai sensibile și naive, a apărut un atac abject asupra Mitropolitului Moldovei, IPS Teofan.

De altfel, probabil că cei mai atenți au observat propensiunea extremiștilor zelotiști în a murdări cu predilecție imaginea unuia dintre cei mai iubiți ierarhi ai BOR, atac sporit după întâlnirea sinodală din Creta.

Creștinii știu că dracul nu scutură pomii fără roade. Care este însă mobilul acestor atacuri?

Continuă lectura

Comunicat de presă în legătură cu reacții ale unor credincioși din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei față de Sinodul din Creta

Catedrala Metropolitană IașiÎn ultima vreme, pe adresa Arhiepiscopiei Iașilor au fost trimise mai multe memorii în care s-au exprimat diverse opinii în legătură cu întrunirea Sfântului și Marelui Sinod din Creta (18-26 iunie 2016).

Răspunzând acestor memorii și dorind a prezenta lămuririle necesare în legătură cu participarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la acest eveniment bisericesc, Biroul de presă al Arhiepiscopiei Iașilor aduce la cunoștința celor interesați următoarele:

Continuă lectura

Înaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei: A viețui în duhul Betleemului

scrisoare_pastorala

† TEOFAN

PRIN HARUL LUI DUMNEZEU
ARHIEPISCOP AL IAȘILOR ȘI MITROPOLIT AL MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI
LOCȚIITOR DE ARHIEPISCOP AL ROMANULUI ȘI BACĂULUI

Iubiților preoți din parohii,
cuvioșilor viețuitori ai sfintelor mănăstiri și
drept-credinciosului popor al lui Dumnezeu
din Arhiepiscopia Iașilor:
har, bucurie, iertare și ajutor de la Dumnezeu Cel în Treime preaslăvit –
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt

Domnul coboară,
Îngerii cântă,
Magii Îl adoră,
Păstorii aleargă
Ieslea o-nconjoară,
Mari minuni se întâmplară.”

Iubiți frați preoți,
Iubiți frați și surori în Hristos-Domnul,

Dumnezeu ne-a binecuvântat și anul acesta să ajun­gem la marea sărbătoare a Nașterii Fiului Său din Fecioara Maria prin puterea Duhului Sfânt. Dumnezeu a venit în lume, a viețuit printre oameni pentru ca aceștia să redo­bândească puterea de a viețui autentic aici, pe pământ, în perspectiva vieții veșnice.

Continuă lectura

Părintele Mitropolit Teofan: Învierea lui Hristos – biruința vieții asupra morții

ips teofan.În ciuda morţii din noi şi din lume, există oameni şi atitudini care mărturisesc prezenţa Duhului vieţii, a realităţii Învierii. Există întotdeauna lumini, adâncimi şi frumuseţi care nu lasă omenirea să cadă întru nefiinţa morţii. De la un tată şi o mamă, care îşi găsesc bucuria în naşterea de prunci, până la tânărul sau tânăra care îmbrăţişează viaţa monahală – iată oameni care luptă pentru Înviere. De la medicul care nu vo¬ieştesă fie părtaş la un avort, până la profesorul care se luptă pentru educaţia copiilor – iată oameni care nu cad din lu¬mina Învierii.

† TEOFAN, PRIN HARUL LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL IAŞILOR ŞI MITROPOLIT AL MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI

Iubiţilor preoţi din parohii, cuvioşilor vieţuitori ai sfintelor mănăstiri şi drept-credinciosului popor al lui Dumnezeu din Arhiepiscopia Iaşilor: har, bucurie, iertare şi ajutor de la Dumnezeu Cel în Treime preaslăvit – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt

„Prăznuim omorârea morţii, sfărâmarea iadului,
şi începătura altei vieţi, veşnice.” [1]

Continuă lectura

Pastorala Părintelui Mitropolit Teofan al Moldovei la Naşterea Domnului (2013)

Parintele Mitropolit Teofan

† TEOFAN,
PRIN HARUL LUI DUMNEZEU
ARHIEPISCOP AL IAŞILOR ŞI
MITROPOLIT AL MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI

Iubiţilor preoţi din parohii,
cuvioşilor vieţuitori ai sfintelor mănăstiri şi
drept-credinciosului popor al lui Dumnezeu
din Arhiepiscopia Iaşilor:
har, bucurie, iertare şi ajutor de la Dumnezeu Cel în Treime preaslăvit – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

Glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire multă; Rahela îşi plânge copiii
şi nu voieşte să fie mângâiată pentru că nu sunt.
(Matei 2, 18)

 

Iubiţi fraţi preoţi,

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos-Domnul,

Ne-a învrednicit Dumnezeu să întâmpinăm şi anul acesta slăvitul Praznic al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos. Ca de fiecare dată, sălăşluirea Fiului lui Dumnezeu printre oameni aduce în suflete bucurie, pace şi nădejde. De la copi ipână la cei în vârstă, cu toţii suntem cuprinşi de taina cea negrăită a Întrupării, încercând a o trăi fiecare după putere: înălţând lui Dumnezeu doxologie în biserici, regăsindu-ne în jurul mesei şi a căldurii căminului, revărsând puţină ali­nare asupra celor sărmani sau aflaţi în suferinţă, ducând mai departe tradiţia strămoşească a colindatului.

Continuă lectura

Predica Părintelui Mitropolit Teofan la parastasul de patruzeci de zile pentru Părintele Justin Pârvu: „O inima cat o tara”

 

Părintele Mitropolit Teofan

Duminica Tuturor Sfinţilor şi noi, cei de astăzi

cuvantPărintele Mitropolit Teofan

În prima Duminică după Rusalii, la Dumnezeiasca Liturghie, se citesc două texte din Sfânta Scriptură: unul din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, şi altul din Evanghelia de la Matei. În cel dintâi text sunt amintite toate încercările şi suferinţele pe care le-au pătimit bineplăcuţii lui Dumnezeu din Vechiul Legământ, iar cel de-al doilea ne arată cum creştinii de-a lungul veacurilor sunt chemaţi să înţeleagă şi să trăiască după aceeaşi dimensiune a sfinţeniei, precum sfinţii Vechiului Testament, precum toţi apostolii, martirii, mărturisitorii sau pustnicii care nevoit în numele Domnului Hristos, pentru slava Preasfintei Treimi şi pentru mântuirea sufletelor lor.

Continuă lectura

Părintele Justin Pârvu, un „om cuminte, sensibil, deschis la durerea celuilalt”

Parintele JustinStareţul Mănăstirii Petru Vodă, părintele Justin Pârvu, „a fost monah până la ultima fibră a fiinţei sale”. Aceasta este una din virtuţile pe care Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a remarcat-o la părintele Justin.

Înalt Preasfinţia Voastră, de câteva zile părintele Justin Pârvu a plecat la Domnul. Vă rugăm să ne spuneţi câteva cuvinte despre cum l-aţi cunoscut pe marele duhovnic ca preot şi ca monah.

Părintele Justin Pârvu s-a mutat la Domnul. Preacuvioşia Sa „s-a născut în cer” cum spuneau creştinii altă dată, adică a intrat în adevărata viaţă.

Părintele Justin a plecat în împărăţia cerurilor, pe care a pregustat-o în viaţa de monah, de mărturisitor, încă din această viaţă, cum puţini au reuşit să o trăiască atât de intens.

Continuă lectura

Părintele Mitropolit Teofan: Dumnezeiasca Liturghie – trăire a tainei Învierii

ips-teofanPărintele Mitropolit Teofan

Având un asemenea dar de viaţă, de lumină, de bucurie în Liturghie, să rămânem aproape de biserică, de altar, de spovedanie, de împărtăşirea cu Sfintele Taine. Există atâta moarte în lume pentru că nu ne apropiem de izvorul bogat în viaţă al Liturghiei.

Iubiţilor preoţi din parohii,
cuvioşilor vieţuitori ai sfintelor mănăstiri şi
drept-credinciosului popor
al lui Dumnezeu
din Arhiepiscopia Iaşilor:
har, bucurie, iertare şi ajutor
de la Dumnezeu Cel în Treime preaslăvit – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt

„Aceasta să faceţi întru pomenirea Mea, că, ori de câte ori veţi mânca pâinea aceasta şi veţi bea paharul acesta, moartea Mea veţi vesti, Învierea Mea veţi mărturisi.“ (1)

Iubiţi fraţi preoţi,
Drept-măritori creştini,

HRISTOS A ÎNVIAT!

Se cuvine să aducem mulţumire, înainte de toate, Domnului Hristos că ne-a învrednicit să ajungem şi anul acesta la slăvitul praznic al Învierii, la noaptea cea plină de lumină a Sfintelor Paşti. Ne bucurăm pentru aceste clipe, anticipând bucuriile pe care le vom trăi timp de câteva zile în ritm de sărbătoare pascală.

Continuă lectura

Părintele Mitropolit Teofan, Cuvânt de învăţătura de Sfântul Gheorghe, 2013

 

Părintele Mitropolit Teofan

„Astăzi, Biserica noastră îl prăznuieşte pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, numit şi «Purtătorul de biruinţă».

În lumea noastră obişnuită, se afirmă adesea despre o persoană care a reuşit în viaţă că este un învingător.

Continuă lectura

„Buna Vestire este mărturisirea dreptei credinţe în coborârea lui Dumnezeu pe pământ“ – Cuvânt la vecernia Bunei Vestiri (2013)

hram_buna_vestirePărintele Mitropolit Teofan

Ortodoxia este credinţa dreaptă în Fiul lui Dumnezeu.

La plinirea vremii, prin bunăvoinţa Tatălui Ceresc, prin adumbrirea Duhului Sfânt, Mântuitorul coboară în pântecele Fecioarei Maria în ziua Bunei Vestiri.

Buna Vestire este mărturisirea dreptei credinţe în coborârea lui Dumnezeu pe pământ şi în nădejdea urcării omului la cer.

Maica Domnului devine sălaş binecuvântat, cer, chivot şi disc în care se aşază Hristos Domnul.

De pe 25 martie până pe 25 decembrie, Biserica Îl sărbătoreşte pe Hristos din pântecele Fecioarei Maria, Care aşteaptă să Se nască, să vieţuiască printre oameni, să ia asupra Lui păcatele lor, să le ţintuiască pe cruce, să moară şi să învieze pentru ei, pentru a-i ridica de-a dreapta Tatălui Ceresc.

DOXOLOGIA

Părintele Mitropolit Teofan: Cuvânt la Duminica Ortodoxiei (24 martie 2013)

Duminica Ortodoxiei 2013

Părintele Mitropolit Teofan

„Mulţumim lui Dumnezeu pentru această frumoasă zi pe care a dăruit-o Bisericii Lui.

Astăzi, este ziua noastră, a tuturor celor care am fost botezaţi în numele Sfintei Treimi, în Sfânta Biserică drept-slăvitoare a Domnului Hristos, Biserica Ortodoxă.

După spusele marelui nostru duhovnic, părintele Rafail Noica, Ortodoxia este firea omului, adică împlinirea năzuinţelor cele mai lăuntrice ale omului, fără de care el nu se poate simţi în plenitudinea lui, ca trăind, mărturisind şi cunoscând Adevărul, Care este Hristos Domnul.

Continuă lectura

Părintele Mitropolit Teofan: Emanuel – Dumnezeu este cu noi

IPS TeofanPărintele Mitropolit Teofan

Sursa pastoralei: DOXOLOGIA

Smerenia, singura care înalță, iertarea, singura care aduce iertare, milostenia, singura care-L face dator pe Dumnezeu, ru­găciunea, singura care-l urcă pe om la cer, Dumnezeiasca Li­turghie, singura care-L aduce pe Hristos în Trupul și Sângele Său, sunt, de asemenea, căi prin care omul este dăruit în ființa sa cu Însuși Hristos și-L naște pe Acesta în inima semenilor.

Continuă lectura