Părintele Amfilohie Brânză: Pocaința în lucrarea duhovnicească (martie 2012)

Să ştiţi că pe Dumnezeu nu-l câştigăm cu nimic, decât cu o inimă înfrântă şi smerită.

Dumnezeu ia aminte fulgerător la inima ta.

Nu ne cere biruinţe, fraţilor, că nu stă în puterea noastră; ne cere o căinţă autentică, o pocăinţă. Pe aia o primeşte, fulgerător o primeşte!

Părintele Amfilohie de la Diaconeşti despre bucuria Crăciunului – Un interviu realizat de Claudiu Târziu

pr. Amfilohie 14 nov 2010, foto Claudiu TarziuPărintele Amfilohie Brânză

Părintele Amfilohie Brânză, duhovnicul Mănăstirii “Adormirea Maicii Domnului” de la Diaconeşti – Bacău, face parte din stirpea, tot mai rară azi, a soldaţilor neînfricaţi ai lui Hristos. Îi simţi puterea din prima clipă. Privirea dreaptă, vorba hotărâtă, strângerea de mână fermă îi arată dârzenia. Dar pe cât de milităroasă îi este prezenţa, pe atât de largă inima – în care primeşte cu blândeţe şi empatie toate durerile şi zbaterile celor care vin să i se spovedească. Pentru fiecare are un cuvânt de folos, o mângâiere, o îmbărbătare şi un zâmbet. Căci acest călugăr încruntat şi plin de cerbicie, pe care nu te-ai mira să-l vezi încins cu o sabie, ştie să zâmbească.

Deşi e mereu aglomerat de urgenţe, găseşte timp pentru toţi cei care îi cer ajutorul duhovnicesc.

Când acceptă să mai ţină câte o conferinţă pentru tineri, sălile se umplu până la refuz. Părintele Amfilohie e iubit şi preţuit atât pentru ce spune, dar şi pentru cum spune. Este un mărturisitor curajos şi neconvenţional. De câţiva ani însă, şi-a rărit apariţiile publice din afara mănăstirii. Şi cu atât mai căutat este. Aşa încât am găsit foarte potrivit să avem un scurt dialog cu sfinţia sa despre bucuria Crăciunului şi despre cum ajungem la ea. 

Continuă lectura