Părintele Calistrat: Predică la Schimbarea la Față (6 august 2018)

preobrajenieSchimbarea la Față a Domnului nostru Iisus Hristos nu este o minune ca toate celelalte din nenumăratele minuni săvârșite de Domnul.

Această minune ne reconstituie referatul mistico-teologic fără cuvinte, ci chiar direct, din fapte dumnezeiești, despre Persoana Domnului Hristos Și firea Lui divino-umană, adică să puntem înțelege cât este om adevărat și cât este Dumnezeu adevărat..

Continuă lectura

Părintele Calistrat: Schimbarea la față a lui Iisus Hristos (sau Transfigurarea Domnului), 6 august 2017

Iisus se schimbă la față pe Muntele Tabor, Iisus devine strălucitor, vorbește cu Moise și Ilie și este numit Fiul lui Dumnezeu.

„Este lumina necreată, neapusă şi neînvinsă şi transcende orice timp şi veac şi aceasta este, socotesc, moştenirea celor mântuiţi.”

(Sfântul Grigorie Palama)

Continuă lectura

Părintele Calistrat: Am intrat în frigurile ecumenismului!

Am intrat în „Frigurile Ecumenismului”!

Prima vorbă pe care o aud când mă întâlnesc cu cineva, este asta:  „Ești cu Creta sau împotrivă?” Iar eu răspund: „Sunt cu Hristos!” Deci, nu e treaba ta să te frămânți cu problema asta.. ajunge să spui așa, cum se cântă seara la Priveghere, „Fie Doamne mila Ta spre noi, precum şi noi am nădăjduit întru Tine.” Dar trebuie sa știm, că ceea ce e inventat de om, este apă de ploaie! „Iar Tu, Doamne, în veac rămâi şi pomenirea Ta din neam în neam.”(Psalmul 101, 13) Așadar, tot ce este făcut de mâinile omenești trece! „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece..”(Luca 21:33) .

Continuă lectura

Părintele Calistrat: Drumul spre Dumnezeu, ridicarea din păcat

intoarcerea fiului risipitorPărintele Calistrat

,,Luaţi aminte la voi înşivă: de-ţi va greşi fratele tău, dojeneşte-l; şi, dacă se va pocăi – iartă-l! Şi chiar dacă îţi va greşi de şapte ori într-o zi, şi totuşi de şapte ori se va întoarce către tine, zicând: mă căiesc! – iartă-l!”(Lc 17,3-4)

Lucrarea pocăinţei are o adâncime de taină care nu poate fi cuprinsă în marginile minţii omeneşti. Aceasta pentru că în pustia inimii şi în întunericul minţii este cu neputinţă să cunoşti doar prin slabele tale puteri omeneşti meşteşugurile de ispitire ale diavolului. Nu degeaba,  în Rugăciunea Domnească, adresată Tatălui Ceresc, Mântuitorul Hristos ne-a învăţat să rostim aceste cuvinte:„Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean!”(Mt. 6,13). ,,Vieţile Sfinţilor” şi ,,Patericele” din întreg cuprinsul lumii şi istoriei creştine păstrează nenumărate pilde de cădere ale multor nevoitori din harul Dumnezeului Celui viu – uneori chiar şi asceţi încercaţi de-a lungul multor ani de osteneală întru mântuire. Vestiri precum cea pe care o făcea ucenicilor săi Sfântul Antonie cel Mare (,,Marele stâlp al pustiei a căzut!”) sunt semne că ochiul pătrunzător al Domnului nu poate fi înşelat nici de cele mai subţiri umbre de păcat tăinuite prin ungherele ascunzişurilor inimii celui nu întru totul lepădat de lume şi de propria sa voie: ,,În calea aceasta în care am umblat, ascuns-au cursă mie!”(Ps. 141,3).

Continuă lectura

Memorii, mărturisiri, mărturisitori. Părintele Iustin Pârvu a trecut la Domnul. – Cuvântul Părintelui Calistrat la adormirea Părintelui Justin.

parintele-iustin-parvu

Părintele Calistrat

Avem un nou rugător în cer pentru neamul românesc

Plecând de la cuvântul Sfântului Apostol Pavel: „Aduceţi-vă aminte de mai-marii voștri, care v-au grăit vouă cuvântul Lui Dumnezeu. Priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa.” (Evr. 13, 7), spre o privire de ansamblu pentru obștea creștină a neamului românesc, poate părea că astăzi trebuie să fie zi de doliu. Dar pentru faptul că Părintele Arhimandrit Iustin Pârvu este o personalitate spirituală distinsă a Bisericii Ortodoxe Române, putem spune că astăzi, calendarul ortodox, înscrie o pagină de sărbătoare în istoria Bisericii.

Continuă lectura

Părintele Calistrat: Prietenii mântuirii noastre

Pastorul-Cel-BunPărintele Calistrat

„Păziţi-vă pe voi înşivă, ca să nu pierdeţi ceea ce aţi lucrat, ci să primiţi plată deplină !” (II In. 1,8)

 „Cine cruţă toiagul său îşi urăşte copilul, iar cel care îl iubeşte îl ceartă la vreme !” (Pild. 13,24)

 „Dacă sunteţi fără de certare, de care toţi au parte, atunci sunteţi fii nelegitimi şi nu fii adevăraţi !” (Evr. 12,8)

 „Toate câte cereţi, rugându-vă, să credeţi că le-aţi primit – şi le veţi avea !” (Mc. 11,24)

 „Când staţi de vă rugaţi, iertaţi orice aveţi împotriva cuiva !” (Mc. 11,25)

 „Căci dragostea de Dumnezeu aceasta este: Să păzim poruncile Lui; iar poruncile Lui nu sunt grele !” (I In. 5,3)

 „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământ !” (Ieş. 20,12)

Continuă lectura

Drumul pe care merge Iisus este în două direcţii: spre Ierusalim, că de-acolo vine mântuirea şi spre Emaus, că de-acolo vine luminarea – Părintele Calistrat, Duminica Vindecării orbului din naştere (2009)

 

Părintele Calistrat

Ordinea lăuntrică în lucrarea mântuirii

Iisus-Hristos-pe-tron-patru-evanghelistiPărintele Calistrat

„În Biserica slavei Tale stând, în Cer ni se pare a sta!” (Ceaslov)

„Pentru că Dumnezeu nu este al neorânduielii, ci al păcii!” (I Cor. 14,33)

„Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece!” (Lc. 21,33)

„Cel ce va strica una din aceste porunci foarte mici, şi va învăţa aşa pe oameni – foarte mic se va chema în împărăţia cerurilor; iar cel ce va face şi va învăţa – acesta se va chema mare în împărăţia cerurilor!” (Mt. 5,19)

„Pe această piatră voi zidi Biserica Mea – iar porţile iadului nu o vor birui!” (Mt. 16,18)

„Nu lua aminte la basme şi la nesfârşite înşirări de neamuri, care aduc mai degrabă certuri!” (I Tim. 1,4)

„Bate-voi păstorul şi se vor risipi oile!” (Zah. 13,7)

 O vorbă din bătrâni spune că: „Unde-i lege, nu-i tocmeală!”. Aceasta, întrucât orice lege este dată ca reper pentru îndreptarea oricărui tip de comportament – fie social, fie moral, fie profesional. Practic, nu există comunitate umană care (de-a lungul istoriei sale) să nu se fi călăuzit după o lege – scrisă sau nescrisă. Dovadă stă formularea de-a lungul vremii a acestui principiu juridic fundamental: „Nimeni nu este mai presus de lege!”. Atunci când a fost ispitit de unul dintre învăţătorii-de-Lege ai poporului israelit, Mântuitorul l-a întrebat: „Ce este scris în Lege? Cum citeşti?” (Lc. 10,26). Şi nu degeaba Sfântul Apostol Pavel îi adresa celui mai apropiat ucenic şi fiu duhovnicesc al său acest îndemn: „Ţine dreptarul cuvintelor sănătoase!” (II Tim. 1,13).

Continuă lectura

Noi trăim Învierea în fiecare zi – Cuvântul Părintelui Calistrat la praznicul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena (2013)

Parintele CalistratPărintele Calistrat

(sursa fotografiei: aici)

(..)Pământul ne dă grâul din care facem pâinea pentru Liturghie; pământul ne dă vinul din butucii de struguri, din care facem vinul pentru Liturghie, dar pământul îşi cere şi el dreptul lui.

Care e dreptul lui?

De a înghiţi tot ce e binecuvântat şi sfinţit, ca şi el să se sfinţească în taina lui în Liturghia cosmică.

Şi ce face?

Continuă lectura

Învierea duhovniceasă din lucrarea faptelor bune

Hristos-a-Inviat-Invierea-Domnului-Adevarat-a-Inviat

 Părintele Calistrat

„Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit !” (In. 11, 21)

„Ştiu că oricâte vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu Îţi va da !” (In. 11, 22)

„Pe săraci totdeauna îi aveţi cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna !” (In. 12, 8)

„Milă voiesc, iar nu jertfă !” (Mt. 9, 3)

„Întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei prea mici – Mie Mi-aţi făcut !” (Mt. 25, 40)

„Milostenia va curăţi păcatele !” (Sir. 3, 29)

Continuă lectura

Învierea Lui Hristos şi Sfintele Mironosiţe sau Femeia şi Mântuirea Lumii

Maica DomnuluiPărintele Calistrat

Motto: „Duşmănie voi pune între tine şi între femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei; aceasta îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei înţepa călcâiul.” (Fac. 3, 15)

„Faceţi orice vă va spune El !” (In. 2, 5)

 „Şi a venit Maria Magdalena vestind ucenicilor că a văzut pe Domnul” (In. 20, 18)

„Maica Domnului păstra în inima ei toate cuvintele Lui.” (Lc. 2, 51)

„Cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa mormântului ?” (Mc. 16, 3)

Continuă lectura