Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu

Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu              Iulie:

27 iulie, Răspuns la rugăciune

28 iulie, Răspunderea

29 iulie, Îndoielile de prisos

30 iulie, Mâna celui ce dă

Anunțuri