Sfântul Ignatie Briancianinov: Despre rugăciune. (Partea I)

Sfantul Ignatie Briancianinov

Săracilor li se cuvine să ceară, iar omului sărăcit prin cădere, i se cuvine să se roage.

Rugăciunea este întoarcerea omului care a căzut şi se pocăieşte, către Dumnezeu. Rugăciunea e plânsul omului care a căzut şi se pocăieşte, înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea e revărsarea dorinţelor, cererilor, suspinărilor inimii omului căzut, omorât de păcat, înaintea lui Dumnezeu.

Primul semn, prima mişcare a pocăinţei e plânsul inimii. Acesta este glasul de rugăciune al inimii, care premerge rugăciunii minţii şi mintea, atrasă de ruga inimii, începe degrabă a naşte gânduri de rugăciune.

Dumnezeu este singurul izvor al tuturor bunătăţilor adevărate. Rugăciunea este maica şi capul tuturor virtuţilor[1], fiind mijlocul şi starea de părtăşie a omului cu Dumnezeu. Ea ia virtutile de la izvorul bunătătilor, Dumnezeu, şi le împropriază acelui om care se străduieşte prin rugăciune să rămână în părtăşie cu Dumnezeu.

Continuă lectura

Sfântul Ignatie Briancianinov: Despre păzirea de cărţile care cuprind învăţături mincinoase

Sfantul Ignatie Briancianinov

Iarăşi îti aduc, fiu credincios al Bisericii de Răsărit, cuvânt de sfat nemincinos şi bun. Acest cuvânt nu e al meu: este cuvântul Sfinţiilor Părinţi. De la ei vin toate sfaturile mele.

Păzeşte-ţi mintea şi inima de învăţătura mincinoasă. Nu vorbi despre creştinism cu oameni molipsiţi de învăţături mincinoase; nu citi cărţi despre creştinism scrise de dascăli mincinoşi.

Adevărul se află în tovărăşia Duhului Sfânt: El este Duhul Adevărului. Minciuna, o însoţeşte şi o ajută duhul diavolului, care este minciună şi părintele minciunii.

Continuă lectura

Sfântul Ignatie Briancianinov: Vederea lui Hristos

Sfantul Ignatie Briancianinov

Vrei să-L vezi pe Hristos? Vino şi vezi (In. I, 46), grăieşte Apostolul Lui.

Domnul Iisus Hristos a dat făgăduinţă că va rămâne cu ucenicii Săi până la sfârşitul veacului (Mt. XXVIII, 20). El este împreună cu ei, în Sfânta Evanghelie şi în tainele Bisericii[1] şi nu există pentru cei care nu cred în Evanghelie: aceştia nu-L văd, orbiţi fiind de necredinţă.

Vrei să-L auzi pe Hristos? El îţi grăieşte prin Evanghelie. Nu fi nepăsător faţă de glasul Lui mântuitor: abate-te de la viaţa păcătoasă şi ascultă cu luare-aminte învăţătura lui Hristos, care e viata veşnică.  

Vrei să ţi se arate Hristos? El te învaţă cum să-ţi împlineşti dorinţa. Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este cel ce Mă iubeşte: iar cel ce Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu, şi Eu îl voi iubi pe el, şi Mă voi arăta lui (In. XIV, 21).

Continuă lectura

Sfântul Ignatie Briancianinov: Despre urmarea Domnului nostru Iisus Hristos

Sfantul Ignatie Briancianinov

Dacă-Mi slujeşte cineva, să Îmi urmeze (In. XII, 26), a zis Domnul. Fiecare creştin, prin legămintele rostite la Sfântul Botez, a luat asupră-şi îndatorirea de a fi rob şi slujitor al Domnului Iisus Hristos: fiecare creştin trebuie neapărat să-I urmeze Domnului Iisus Hristos.

Numindu-Se pe Sine Păstor al oilor, Domnul a zis că oile ascultă de glasul Acestui Păstor, şi merg după El, căci cunosc glasul Lui (In. X, 3-4). Glasul lui Hristos este învăţătura Lui; glasul lui Hristos este Evanghelia; a merge în urma lui Hristos în calea pribegiei pământeşti înseamnă ca tot ce faci să urmeze îndreptarul poruncilor Lui.

Pentru a-I urma lui Hristos, trebuie să recunoşti glasul Lui. Cercetează Evanghelia şi vei putea să-I urmezi lui Hristos prin vieţuirea ta.

Cine intră, după ce s-a născut trupeşte, în cea de-a doua naştere (Tit III, 5) prin mijlocirea Sfântului Botez şi păstrează, vieţuind după Evanghelie, starea pe care i-a adus-o botezul, acela se va mântui. El va intra în arena cea bineplăcută lui Dumnezeu a vieţii pământeşti prin naşterea duhovnicească şi va ieşi din ea prin sfârşitul cel fericit şi va afla în veşnicie păşune (In. X, 9) veşnică, preaîmbelşugată, preadesfatată şi duhovnicească.

Continuă lectura