Ce valoare are timpul?

timePărintele Diacon Adrian Sorin Mihalache

Fiecare sfârşit de an este un prilej de reflecţie cu privire la noi înşine, la faptele noastre, la realizări şi neîmpliniri. Fiecare început de an ne dorim să-l marcăm prin făgăduinţe, planuri sau diverse intenţii, pe care am dori să le urmăm. Există o legitimă, firească şi, de ce nu, obligatorie preocupare faţă de viaţa pe care o trăim, o întoarcere spre noi înşine, pentru înţelegerea felului în care ne petrecem clipele, zilele şi anii. Nimănui nu i se pare de dorit ca cineva să repete aceleaşi greşeli sau erori de mai multe ori în viaţă. Fiecare dintre noi consideră, dimpotrivă, că de dorit ar fi să învăţăm din tot ceea ce ni se întâmplă şi să creştem interior.

Într-o societate a ştiinţei şi tehnologiei, a concurenţei şi a vitezei, precum cea contemporană, mintea noastră este exersată în diferite forme. Suntem mult mai bine informaţi, cu privire la ceea ce se petrece în Univers, în industrie, în trupul şi în mintea noastră. Avem, de asemenea, foarte multe experienţe dar şi mai multe şanse de a înţelege mecanismele de funcţionare ale acestei lumi. Dar oare ne edifică toate acestea cu privire la noi înşine? În ce fel ne ajută să creştem interior? Ce ar trebui să facem ca, odată ajunşi la cumpăna dintre ani, să fim încredinţaţi că am progresat? Ce ar trebui să facem cu timpul, cu zilele vieţii noastre pentru ca ele să se transforme într-un timp edificator?

Continuă lectura

Lumina Celui nevăzut – Oboseala sufletească a lumii contemporane (11 octombrie 2012)

 

Părintele Diacon Adrian Sorin Mihalache

Părintele Adrian Sorin Mihalache: O întâlnire istorică între Raţiune şi Credinţă

mantuitorul-binecuvantand-pe-apostolul-pavel-cu-ucenicii-lui.-icoana-detodor-mitrovic-serbiaPărintele Diacon Adrian Sorin Mihalache

Înţelegerea deplină a condiţiilor care au permis dezvoltarea unei culturi creştine este cu anevoie de realizat. O dificultate insurmontabilă e constatată de fiecare dată, chiar de la început, atunci când se încearcă o analiză a întâlnirii fecunde dintre tradiţia iudaică, filosofia greacă şi creştinismul primelor veacuri. În multe privinţe, miezul acestei întâlniri ar putea fi mărturia creştinilor potrivit căreia Logosul este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi Omul, ceea ce a reprezentat un adevărat scandal şi pentru greci, şi pentru gândirea iudaică1, şi totodată una dintre cele mai surprinzătoare descoperiri ale Revelaţiei creştine în istorie.

Continuă lectura

Sfinţii Trei Ierarhi, modele actuale de receptare teologică a ştiinţei şi tehnicii

sfintii-trei-ierarhiPărintele Diacon Adrian Sorin Mihalache

Viaţa şi scrierile sfinţilor provoacă uimire. Faptele şi gândurile lor răscolesc sau lasă fără grai pe oricine se încumetă să se apropie, să-i descopere şi să-i înţeleagă. Surpriza, care capătă uneori şi accentele dramatice ale unui şoc existenţial sau cultural, apare la întâlnirea cu expresiile vieţii lor. Sfinţii răstoarnă, de fapt, o ordine îndeobşte acceptată de lume. Viaţa lor are un parcurs distinct. Ei nu vizează căi bătătorite, către împlinirea a ceea ce este omenesc, ci poteci abrupte, prin viaţă şi prin istorie, care duc spre cer

În fond, privită din mijlocul vieţii lumeşti, sfinţenia rămâne surprinzătoare, pentru că şi cei ce trăiesc departe de lumina ei resimt adesea că tocmai sfinţenia este firescul care le lipseşte. Sfinţenia răscoleşte, pentru că în biruinţele sfinţilor asupra răului şi a firii căzute şi în virtuţile lor se pot vedea mai lesne propriile noastre neputinţe.

Societatea ştiinţei – un prezent sub asediul viitorului
Continuă lectura

Părintele Mitropolit Teofan: Cuvânt la Duminica Ortodoxiei (24 martie 2013)

Duminica Ortodoxiei 2013

Părintele Mitropolit Teofan

„Mulţumim lui Dumnezeu pentru această frumoasă zi pe care a dăruit-o Bisericii Lui.

Astăzi, este ziua noastră, a tuturor celor care am fost botezaţi în numele Sfintei Treimi, în Sfânta Biserică drept-slăvitoare a Domnului Hristos, Biserica Ortodoxă.

Continuă lectura

Părintele Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania: Istoria nefericirii umanității (2008)

 

Părintele Mitropolit Batrolomeu Anania